$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
 • 20.01.2017
 • 74 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. BAŞBAKANLIK

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI

Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilave 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Devlete Ait Gazete’de yayımlanan “Ulus Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Operasyon Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2015 veya 2016 Millet Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Ulus Personeli Tanıdık Olmayan Dil Düzey Saptama Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ya da bu dilde yapılan benzeşen değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) öteki tanıdık olmayan dil sınavlarından alınan tanıdık olmayan dil puanı esas alınacaktır. Bu sınavlar için evrak üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise geçerlilik süresi sınavın yapıldığı günden itibaren 5 sene olarak kabul edilecektir.

1. UYGULAMA ŞARTLARI

1.1. GENEL KOŞULLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz almak,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya imtihan tarihi itibari ile minimum bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

c) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, çözümsel düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip almak,

d) Yoğun meslek temposuna ayak uydurabilmek ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

e) Sertifika istek edilmeyen ancak data sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) AĞ ve SİSTEM UZMANI

(1 kişiTam ZamanlıAylık Brüt Anlaşma Ücret Tavanının 3 Katı )

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört takvim bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun edinmek,

 1. Aşağıdaki sistem sertifikalardan en düşük birine sahip olduğunu belgelemek,
  1. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
  2. Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) (Windows Server 2008 r2 ve üzeri)
  3. Red Hat Certified Engineer (RHCE)
  4. Red Hat Certified Architect (RHCA)

 2. Windows Server 2012 R2, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri konusunda yüksek hakimiyete sahip almak,
 3. Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları konusunda tecrübeli almak,
 4. VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hakimiyete sahip elde etmek ,
 5. Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında tecrübe sahibi almak,
 6. Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve yönetimi konusunda veri sahibi almak,
 7. Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover Cluster) kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında veri sahibi olmak,
 8. Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konusunda veri sahibi edinmek,
 9. Lokal bölge ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN) ,sanal ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi almak,
 10. Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS, IPS, içerik filtreleme gibi emniyet ürünlerinin kullanıldığı veri işlem merkezlerinde en az 5(beş) yıl çalışmış almak,
 11. Veri güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, tehlike yönetimi sistemleri konusunda veri ve tecrübe sahibi elde etmek,
 12. Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında veri ve deneyim sahibi elde etmek,
 13. Yük eşitleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde data sahibi elde etmek, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi elde etmek,
 14. Dokümantasyona tartma tahsis etmek ve bunu uyumlu olarak olabilmek,

Tercihen:

 1. Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en düşük birine sahip almak,
 1. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
 2. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 3. Cisco Certified Network ProfessionalData Center (CCNP Data Center)
 1. BILGI GÜVENLİĞİ UZMANI

  (1 KişiTam ZamanlıAylık Brüt Anlaşma Vergi Tavanının 3 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) ilgili en az 5(beş) yıl deneyim (montaj, idare) sahibi elde etmek,
 2. Aşağıdaki sertifikalardan en düşük birine sahip olduğunu belgelemek:
  1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  2. GIAC Penetration Tester (GPEN)
  3. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
  4. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
  5. Licensed Penetration Tester (LPT)
  6. Certified Ethical Hacker (CEH)
 3. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor edinmek,
 4. ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve güya Data Güvenliği Standartları konusunda veri sahibi edinmek,
 5. Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda veri ve tecrübe sahibi almak,
 6. Dokümantasyona siklet tahsis etmek ve bunu uyumlu olarak olabilmek,

Tercihen:

1. Orta veya büyük ölçekli data operasyon merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde faal olarak devir almış almak,

 1. ISO/IEC 27001Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
 2. Yazılım geliştirme alanında tehlikesiz kod yazma konusunda bilgi sahibi edinmek,
 3. Web Başvuru Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda data sahibi edinmek,
 1. YAZILIM UZMANI ( .NET )

  ( 2 KişiTam ZamanlıAylık Brüt Sözleşme Ödenti Tavanının 2 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört takvim bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun elde etmek,

 1. ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) sene tecrübeli olduğunu belgelemek.
 2. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
  1. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
  2. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
  3. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
  4. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 3. Mükemmel derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip edinmek,
 4. Konfigürasyon/Değişim Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) ikisini toplamda en az 5(beş) sene kullanmış olmak,
 5. İlişkisel veri tabanları ile kullanım geliştirmiş almak,
 6. LINQ ile yazılım geliştirmiş elde etmek,
 7. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip almak,
 8. MSSQL data tabanı ile entegre dilekçe geliştirme üzerine asgari 5(beş) sene deneyimli olmak,
 9. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına dominant almak,
 10. Visual Studio kullanımında en düşük 5(beş) takvim deneyime sahip edinmek,
 11. .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) ile daha önce en düşük 5(beş) kullanım geliştirmiş edinmek,
 12. Kendo UI of Telerik ya da DevExpress kütüphanelerinden minimum birinde başvuru geliştirmiş almak,
 13. ASP.NET MVC ile asgari 5.000 kullanıcılı bir projede başvuru formu geliştirmiş edinmek,
 14. Entity Framework konusunda en düşük 2(iki) yıllık deneyime sahip edinmek,
 15. Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında data sahibi almak,
 16. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve daha aşağı yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi edinmek,
 17. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) başvuru formu geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında minimum 5(beş) yıl başvuru formu geliştirmiş edinmek,
 18. Internet Information Services (IIS) 7.0 ve 8.0 teknolojilerine dominant elde etmek,
 19. Dokümantasyona tartma atamak ve bunu uyumlu olarak yapabilmek,
 1. MESLEK ANALİSTİ

  (1 KişiTam ZamanlıAylık Brüt Anlaşma Vergi Tavanının 2 Katı)

Aranan Nitelikler:

1. Fakültelerin dört takvim bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik bilimi, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun elde etmek,

2. en az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

3. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

4. Teknik inceleme, teknik tasarım, bilgi tabanı tasarımı ve mimari altyapılar çalışmalarını yerine getirmek,

5. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına karşın koordinasyonu karşılamak,

6. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği namına katılım temin etmek,

7. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde idare etmek ve hoşnutluk seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

8. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği atamak.

9. Meslek akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları (MS Visio, Smartdraw, MS Project vb.) kullanabiliyor almak,

10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi almak,

11. Çıkartılan meslek analizine kadar projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak ödev yapabilecek bilgiye sahip edinmek,

12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değiştirme yönetimi, test yönetimi, tehlike yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip edinmek,

13. Ekip çalışmasına meyilli almak, çözümlemeli zihin yapısına sahip olmak,

14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda deneyim sahibi almak,

15. .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi elde etmek,

16. Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

17. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında deneyim sahibi edinmek,

18. İlişkisel veritabanı konusunda tecrübe sahibi edinmek.

 1. Dokümantasyona ağırlık devretmek ve bunu uyumlu olarak yapmak.

Tercihen:

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

1.1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)

1.2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)

1.3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)

1.4. Project Management Associate Certificate (PMA)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU FORMU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER:

1. Tatbik

Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

2. Özgeçmiş

3. Mesleki Egzersiz Sürelerini Gösteren

Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine kadar alınacaktır. Buna tarafından:

 1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
 2. Ulus kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki deneyim sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4. Mesleki Deneyim

Şartını Bildiren

Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki deneyim şartını bildiren belgelerin minimum; başvurulan pozisyonlar ile ilgili bölge bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, alıştırma süreleri gibi bilgileri ayrıntılı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki deneyim şartını belirten belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden asgari biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki deneyim şartını bildiren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de benzer evrak içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Dilekçe değerlendirme komisyonu, sağlanan data ve belgelerin doğruluğunu doğrulama etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/ya da tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan veri ve belgelerin doğruluğu onaylama edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. KPSS Netice Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

6. Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili tanıdık olmayan dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

7. Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter onaylı sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız göre onay edilerek aslı iade edilecektir.

8. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge

Evrak; terhis durumunu, dokunulmazlık durumunu ya da son başvuru formu tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl askıya alınmış olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

10. Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri belirten belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız kadar onay edilerek aslı iade edilecektir.

Bütün sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız göre doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve düzeltme adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan veri ve belgelerle sertifikanın geçerliliği tasdik edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

 1. Başvurular 23/01/2017 tarihinde başlayıp 06/02/2017 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.
 2. Adayların,

  2.1. İstenilen Belgeler

  bölümünde belirtilmiş belgelerle ile birlikte bana kalırsa veya posta yoluyla T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirli vakit içerisinde yapılmayan başvurular ile yetersiz doküman içeren veya imzasız tatbik formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145

P.K: 06520 BalgatANKARATÜRKİYE

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları karşılayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Tanıdık Olmayan Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya tarafından en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan anlamsız pozisyonların her birisine

6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ödenti Tablosu

bölümünde verilen tabloda yer alan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

kolonunda açıklanmış rakam değin aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan ya da evrak ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Tanıdık Olmayan dil puanı belgesi takdim etmeyen adayların ise tanıdık olmayan dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih almak üzere en fazla 2 (iki) ayrı pozisyon için seçim yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en fazla puandan başlanarak

6.1. Pozisyonlara Kadar Alınacak Kişi Sayısı ve Aidat Tablosu

bölümünde bahşedilen tabloda yer alan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

kolonunda açıklanmış rakam değin aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerleme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya yargı kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar başta birinci tercihlerine kadar sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir namzet, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci seçim olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sanılan müracaatlar ya da sınava katılması belirlenen namzet sayısı dek müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip ansızın artı adayın bulunması halinde, bu şahısların tamamı sınava kabul edilecektir.

Kullanim Puanı Hesaplama Yöntemi: (KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)

 1. UYGULAMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya adalet kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 09/02/2017 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara keza yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1 BAŞVURU FORMU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 10/02/2017 tarihi saat 17:00’aa kadar

8.1. Adres Bilgileri

bölümünde kayıtlı adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılmış olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 17/02/2017 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde bildiri edilen listelerde bir değişim olması durumunda güncel listeler en geç 17/02/2017 tarihi saat 17:00’a dek Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden bildiri edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim ya da tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Imtihan sonucunda 100 (yüz) bütün puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan bölge adaylar arasından puan sırasına göre, duyuru edilen pozisyon sayısı değin aday asil olarak, asil aday sayısı değin aday da yerine geçen kimse olarak bildiri edilecektir.

5.2 SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak

1.2. Özel Koşullar

bölümünde her bir pozisyon için belirli tüm konular ve hususlardır.

5.3 SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde 20/02/2017 tarihinde duyuru edilecektir. Adaylara hem yazılmış bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. AIDAT

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine kadar istihdam edilenler için kontrat vergi tavanının (brüt miktar 4.687,27 TL) özel şartlar başlığı aşağı belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak miktar olacaktır. Fakat; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı aşağı kontrat düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1 POZİSYONLARA KADAR ALINACAK BIREY SAYISI VE ÖDENTI TABLOSU

Sıra No

Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak Namzet

Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Kontrat Ücreti Katsayı Tavanı

1

1

10

Ağ ve Sistem Uzmanı

3 Katına dek

2

1

10

Bilgi Güvenliği Uzmanı

3 Katına değin

3

2

20

Yazılım Uzmanı

2 Katına değin

4

1

10

Meslek Analisti

2 Katına değin

Toplam

5

50

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar imtihan sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına

8. Adres Bilgileri

bölümünde kayıtlı adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılmış olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) çalışma günü içerisinde Sınav Komisyonu kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılmış olarak bildirilir. Laf konusu itiraz neticesinde duyuru edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda aktüel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde baştan duyuru edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. IRTIBAT BİLGİLERİ

Adres:

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145

P.K: 06520 BalgatANKARATÜRKİYE

Telefon: + 90 312 218 4000

Faks : + 90 312 218 4049

E-Posta: info@ytb.gov.tr

Başvuru Formu formunu buradan indirebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Karayolları İşçi Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ