$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcısı Alım İlanı

TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcısı Alım İlanı
  • 30.12.2016
  • 66 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

TÜBİTAK

MAM

IDARI VE PARASAL İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ilan No: TBTK.MAM.BYİM.2016-01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM.2016-1.01 Bilirkişi Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bütçe ve Raporlama Birimi görevleri zarfında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Ödev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en düşük dört takvim lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi bölümlerinden birini bitirmiş edinmek.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM.2016-1.02 Uzman Yardımcısı / Bilirkişi pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Finansal İzleme Birimi görevleri zarfında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Büyük Kasaba : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört takvim lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM-2016-1.03 Bilirkişi Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Muhasebe Birimi görevleri dahilinde yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Oluşturacağı Şehir Halkı : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının minimum dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Halk Yönetimi, Maliye, Alıştırma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş almak,

3.2.2- Muhasebe konusunda en düşük 2 yıl mesleki tecrübeye sahibi elde etmek.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM-2016-1.04 Uzman Yardımcısı / Bilirkişi pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Satınalma Birimi görevleri zarfında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Devir Oluşturacağı Büyük Kasaba : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının minimum dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Ulus Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş almak.

5- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM-2016-1.05 Uzman Yardımcısı / Bilirkişi pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Stok ve Demirbaş Denetleme Birimi görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Atama Oluşturacağı Şehir Halkı : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en düşük dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Egzersiz Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş edinmek,

5.2.2- Minimum 2 sene mesleki tecrübeye sahibi edinmek.

6- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM-2016-1.06 Uzman Yardımcısı / Bilirkişi pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Birimi görevleri dahilinde yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Devir Yapacağı Şehir Halkı: Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

6.2.1- Yükseköğretim kurumlarının asgari dört takvim lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İktisat, Ekonomi, Istatistik Bilimi, Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Alıştırma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

bölümlerinden birini bitirmiş almak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Millet haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış ya da en düşük 2 yıl tecilli edinmek (erkek adaylar için).

d) Gezi engeli bulunmamak.

e) Son başvuru formu tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış almak.

f) Ofis programlarını kullanabilmek.

g) Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip almak.

h) İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına meyilli almak.

i) Iletişim becerileri adaleli, sorumlu ve sonuç odaklı olmak.

j) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağı farzedilen suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç elde etmek üzere; altı aydan pozitif hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, kaliteli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, hileli iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı izah etme, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı mahkum bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin ulusal güvenliğine karşısında faaliyette bulunduğuna karar verilen inşa, yaradılış veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yoksa bunlarla irtibatı bulunmamak.

k) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en düşük 2,50 almak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” başlıca alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

l) Aşağıdaki şartı sağlıyor almak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,00

Üniversiteye herleştirme Sınan Sıraiaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” başlıca alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

m) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da alışılagelmiş öğrenim süresinden maksimum bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş almak (herhangi bir nedenle tescil dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

n) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış elde etmek.

Imtihan Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

60

55

157

480

C

C

C

Sınav Puanı 2

65

61

173

500

B

C

C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha eksik mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 sene ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Imtihan Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede asgari üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri esnasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi ana alanla ilgili olmayan dersler dışındaki bütün derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

TATBIK SÜRECİ

a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından Meslek Olanakları bölümünden Meslek Dilekçe Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme atfetmek suretiyle başvuru formu yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağı bulunan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Tanıdık Olmayan dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Özgeçmiş,

Alanında Tecrübeli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM tasdikli veya Teftiş Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Netice Belgesi (ÖSYM onaylı veya Teftiş Kodu olan internet çıktısı),

c) Başvuruların en geç 05 / 01 / 2017 tarihi saat 17:00’ye değin yapılması gerekmektedir. Beceriksiz data veya doküman yer alan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar azami 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. Pat Diye pozitif pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” bölümünün (l) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata eğlence edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” bölümünün (l) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar keza değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili bütün gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında bildiri edilecek olup, mülakata girmeye adalet kazanan adayların Başvuru Formu Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Irtibat Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Akıllı Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 36 26

Bir önceki yazımız olan TÜBİTAK AR-GE Personeli (Araştırmacı) Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ