$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

TÜBİTAK Teknik ve Destek Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK Teknik ve Destek Personeli Alım İlanı
  • 30.12.2016
  • 55 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

TÜBİTAK

MAM

KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Duyuru No: TBTK.MAM.BYKG.2016-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.01 Teknik ve Takviye Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Data Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri zarfında yürütülen sunucu ve sistemleri, ağ ve güvenlik cihazlarının yönetimi, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda spiker ve sistem altyapısına, ağ ve güvenlik bileşenlerine yeni aygıt ve sistemler ekleme, bunların kurulum ve yönetimlerini yapma, spiker, sistem ve ağ yöneticiliği ile ilgili değişik ihtiyaçlar için çözümler üretme çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Tayin Oluşturacağı Kent : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en düşük dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yoklama ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Denetim ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş almak,

1.2.2- Sistem ve ağ yöneticiliği konularında en düşük 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.3- Seçim edilen nitelikler;

Windows Server ve Linux işletim sistemleri yükleme, yapılandırma ve yönetimi yapmış olmak,

Ağ protokolleri ve ağ cihazları hakkında data sahibi almak ve bunların yapılandırma ve yönetimini yapmış edinmek.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.02 Teknik ve Takviye Personeli pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri kapsamında yürütülen yazılım projelerinde geliştirme ekibinde yer alarak yazılımlar için iyileştirme çalışmalarına dahil edinmek, yeni yazılım çözümleri üretmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Tahsis Oluşturacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört takvim lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş elde etmek,

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;

ASP.NET, C# teknolojilerinde en az 1 sene mesleki tecrübeye sahip edinmek,

SQL konusunda veri sahibi elde etmek,

Veritabanları konusunda veri sahibi elde etmek.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.03 Teknisyen pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Data Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri zarfında yürütülen bilgisayar ve ağ teknik takviye çalışmalarına dahil olmak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Devir Yapacağı Büyük Kasaba : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Idare bölümlerinden birini bitirmiş edinmek,

3.2.2- Bilgisayar ve ağ konusunda asgari 2 sene mesleki deneyim sahibi elde etmek,

3.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Bilgisayar, yazıcı, vb çevre birimleri montaj, kullanım ve problem çözümü konusunda tecrübeli almak,

Microsoft tabanlı uygulamaları etkili olarak kullanabilmek, kurabilmek ve problemlerini tespit edebilmek,

Bilgisayar montajı konusunda deneyimli edinmek,

Esas elektronik kompanentleri tanımak, değer biçmek ve değiştirebilmek,

Bilgisayar, yazıcı, vb çevre birimleri ürünlerde arıza tespitini edebilmek,

Ağ daha alçak yapısında yer alan ağ cihazları ve bilgi bağlantılarına müdahale konusunda deneyime sahip almak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Millet haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış almak ya da minimum 2 sene tecilli edinmek (erkek adaylar için).

d) Seyahat engeli bulunmamak.

e) Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip almak.

f) İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın elde etmek.

g) Irtibat becerileri kuvvetli, sorumlu ve netice odaklı almak.

h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile altında sanılan suçlar dışarıya tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan artı hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, kaliteli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı yorumlama, Devlet sırlarına aleyhinde suçlardan dolayı mahkum bulunmamak. 667 sayılı KHK dahilinde terör örgütlerine veya Ulusal Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli

güvenliğine aleyhinde faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, yaradılış ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

i) Teknik ve Takviye Personeli için, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 elde etmek (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

j) Teknik ve Destek Personeli için aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,00

Üniversiteye Atama Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

k) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde veya alışılagelmiş öğrenim süresinden maksimum bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş edinmek (herhangi bir nedenle tescil dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde tescil dondurulan zaman hesaba katılmayacaktır).

l) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış almak.

(Tabloda belirtilmiş sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

60

55

157

480

C

C

C

Imtihan Puanı 2

65

61

173

500

B

C

C

Teknisyen ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Saptama Sınavı (ÖSYM)

Deneme of English as a Foreign LanguageInternet-Based Test Deneme of English birli a Foreign LanguageComputer-Based Deneme Test of English birli a Foreign LanguagePaper-Based Deneme First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Teknik ve Destek Personeli için; lisans mezunu olup 5 yıldan daha eksik, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Teknik ve Destek Personeli için; lisans mezunu olup 5 sene ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans ya da doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce tatminkarlık koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki bütün derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

m) Teknisyen alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor elde etmek;

Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en düşük 2,80 edinmek (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” başlıca alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

UYGULAMA SÜRECİ

a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından Iş Olanakları bölümünden Iş Uygulama Formunu yüklemek ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle dilekçe yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Tatbik yapılırken altında yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların eşitlik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans, Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir doküman), (Teknisyen pozisyonu hariç)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Özgeçmiş,

Alanında Tecrübeli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Netice Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Teknisyen pozisyonu hariç)

ÖSYM-ÖSYS Netice Belgesi (ÖSYM tasdikli ya da Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Teknisyen pozisyonu hariç)

c) Başvuruların en geç 05 / 01 / 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Yetkisiz data ya da evrak yer alan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri sonradan duyurulacaktır.

d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. Birdenbire pozitif pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve yerinde olan adaylardan Teknik ve Yardım Personeli referans kodlu pozisyonlar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (j) maddesine tarafından, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata misafir etme edilecektir. Son sıradaki adayla benzer puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve yerinde olan adaylardan Teknisyen referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (m) maddesine kadar, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata eğlence edilecektir. Son sıradaki adayla benzer puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

h) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” bölümünün (j) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar hem değerlendirmeye alınacaklardır.

ANEKDOT: Süreçle ilgili bütün gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında bildiri edilecek olup, mülakata girmeye yargı kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Iletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 36 26

Bir önceki yazımız olan Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Teknisyeni Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ