$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı

SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
  • 28.12.2016
  • 47 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE KADAR

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine tarafindan istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Sipariş Verme Merkezi (ÖSYM) kadar 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üstünde alanlardan) başlıca gücüne gitmek suretiyle yapılacak sözlü imtihan sonucu aşağı başvuru şartları kayıtlı 32 sözleşmeli programcı ve 9 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

UNVANI

(Pozisyon)

KIŞI

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER

İNGİLİZCE

DÜZEYİ

BRÜT ÜCRETLER (Ek ödeme dahil-

01/01/2017)

PROGRAMCI

21

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun elde etmek ve Java programlama dilini bildiğini belgelemek.

A-B

C

D

0-1 yıl arası

11

Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Istatistik Bilimi veya Matematik bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve Java programlama dilini bildiğini belgelemek.

hizmet

3.560,26 TL 3.428,23 TL 3.362,18 TL

ÇÖZÜMLEYİCİ

9

1) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Veri Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Istatistik veya Matematik bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve biri Java elde etmek üzere minimum 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.

2) Millet kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) sene çalışmış almak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya benzer Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye alt sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri başlıca alınır.

A-B

C

D

0-1 yıl arası hizmet

3.616,82 TL 3.494,24 TL 3.428,23 TL

NOT:

1) Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı evrak (Transkript ve ders açılım belgesi veya Ulusal Eğitim Bakanlığı tasdikli programcılık sertifikası)).

2) Adayların kullanım dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açık açık belirlenenlerin keza ders açılma belgesi ibraz etmelerine lüzum yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirli olmayanların ise okuldan tasdikli ders açılım belgesi takdim etmeleri gerekmektedir.

3) Adayların kullanım dilekçeleri ekinde takdim ettikleri M.E.B tasdikli kurs sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açık açık anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama dillerine ilişkin M.E.B. tasdikli veya M.E.B. üst yazısı ekinde, devam ettikleri kurslardan küskün açılma belgesi takdim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU ŞARTLARI VE ÖTEKI AÇIKLAMALAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilmiş genel şartlara haiz bulunmak.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2016 yılı Millet Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan tarzında asgari 60 puan almış elde etmek.

4- Yurtiçi ya da yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun edinmek ya da yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans ya da doktora yapmış almak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ödenti kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” o larak kabul edilecektir) ya da Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Seviye Saptama Sınavından (YDS) İngilizceden en düşük (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Koyma Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış almak. (Yabancı dil imtihan netice belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son uygulama tarihi itibarıyla geçerli olan “Tanıdık Olmayan Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı alınacaktır.)

5- İsteklilerin; ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki tatbik ve istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (Irtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

6- İlanda açıklanmış belgeleri yetersiz ibraz eden ya da hiç takdim etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine dek Kurumumuza takdim ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden daha sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

7- Açıklanmış sürenin bitimine değin başvuru eden ve şartları uyan adaylardan 2016 yılı KPSSP3 (60 puan ve üstünde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, bildiri edilen pozisyon sayısının üç katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Koyma Komisyonunca sözlü sınava emrindeki tutulacaktır.

8- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) bildiri edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve en yüksekten açtırmak üzere duyuru edilen pozisyon değin görev yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar başta yerleştirilecek ve imtihan sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) duyuru edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara yazılmış tebligat yapılmayacak olup, e-posta aracılığıyla bilgi verilecektir.)

9- Atanmaya yargı kazandığı halde verilecek vakit içerisinde göreve başlamayanların yerine, duyuru edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü imtihan puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan açmak üzere tahsis yapılacaktır.

10- Göreve başlatılanlar; sosyal emniyet yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine yan olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki öteki personelin yan olduğu alıştırma saat ve usulüne ast olarak çalışacaklardır.

11- İlanda açıklanmış vergi tutarına brüt 912,54 TL ilave ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt kontrat ücreti tutarından sigorta ve sıhhat primi ile kazanç ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

12- Bilgisayar Mühendislerinin brüt anlaşma ücretlerine (13 üncü maddeye kadar ödeme yapılanlar hariç olmak üzere) çözümleyici pozisyonu için brüt 744,99 TL, programcı pozisyonu için ise brüt 690,13 TL hem ek yapılır. Fakat, bu miktarın 13 üncü maddeye göre hesaplanacak miktarın aşağı kalması halinde 13 üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve sağlık durumu primi ile kazanç ve damga vergisi kesilmektedir.)

13- Adayların, Kurumumuz bilgi operasyon merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini belirten belgelerine istinaden brüt kontrat ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara keza 12 nci maddeye kadar ödeme yapılmaz.)

14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tarafindan sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir sene içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek yanlı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

15- Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından sadece birine kullanım yapabilecektir.

16- Emniyet soruşturması ve/veya evraklar araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya adalet şampiyon adaylar için)

SOSYAL EMNIYET KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine tarafindan istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim…….. /.. ../201.

İMZA

Adı Soyadı :………………………………………………

[ ]

[ ]

[ ]

] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Telefon No: : 0 (……… )……………………………….

GSM : 0 (……… )……………………………….

e-posta adresi : ……………………………………………..

Bildiği programlama dilleri :………………………………………………

İngilizce düzeyi :………………………………………………

Askerlik durumu : Yaptı Muaf /…… /….. tarihine kadar tecilli.

Adli sicil kaydı bulunup bulunmadığı : Var Yok

Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu : yıl,…………. ay,…… gün

Tecil Af Para cezası İnfaz

Afiyet açısından görevini sürekli yapmaya engel bir halinin bulunup

bulunmadığı : ……………………………………………..

Yazışma Adresi : ……………………………………………..

EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum göre onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu açıkça belirtmek üzere usulüne tarafindan verilmiş ve sonradan diploma ya da örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan veya Kurum tarafından onaylı örneği).

2. KPSS netice belgesi.

3. YDS netice belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı ya da noter tasdikli örneği veya Kurumumuzca onaylı örneği).

4. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair evrak (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların takdim etmesine gerek yoktur.)

5. İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter veya mektep tasdikli örneği.

6. Varsa yüksek lisans belgesi aslı ya da noter, okul ya da Kurum kadar tasdikli örneği.

7. Meslek tecrübesi belgesi (Çözümleyici pozisyonuna başvuran adaylar için geçerlidir.)

8. Özgeçmiş.

Bir önceki yazımız olan SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ