$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
  • 28.12.2016
  • 114 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

SOSYAL EMNIYET KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI BILGIN İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 6 sözleşmeli bilişim uzmanı

alınacaktır.

A- DILEKÇE GENEL ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılmış genel şartları taşımak.

2. Fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği ya da elektronik ve haberleşme mühendisliği yada fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik ya da matematik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun almak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin doküman veya üniversitelerin tasdikli bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi edinmek.

3. Yurtiçi ya da yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun elde etmek veya belli başlı dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans ya da doktora yapmış almak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ödenti kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Düzey Saptama Sınavından (YDS) İngilizceden asgari (E) düzeyinde puan almış edinmek ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşit Ölçme, Seçme ve Sıralama Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu kadar belirlenen puanları almış edinmek. (Yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son dilekçe tarihi itibarıyla geçerli olan “Tanıdık Olmayan Dil Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı başlıca alınacaktır.)

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ast kadrolu veya benzer Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye emrindeki sözleşmeli statüde veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine yan özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, süreç çözümleme uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, bilgi tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri başlıca alınacaktır.

5. Dilekçe yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan tasdikli belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların dilekçe dilekçeleri ekinde takdim ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı dobra dobra belirlenenlerin hem ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı dobra dobra emin olmayanların ise okuldan onaylı ders açılma belgesi takdim etmeleri gerekmektedir.

8. Emniyet soruşturması ve/veya kayıtlar araştırması olumlu sonuçlanmış elde etmek. (Atanmaya adalet kazanan adaylar için)

B- KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı5 birey)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak.

2. J2EE ve web başvuru geliştirme teknolojilerine egemen; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en düşük 3 (üç) sene proje geliştirmiş almak.

3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında veri ve deneyim sahibi almak.

4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi edinmek.

5. SOA çözümlerinde data ve tecrübe sahibi almak.

6. Multi-tier mimari ve tasarım şablonları konularında bilgi ve deneyim sahibi elde etmek.

7. Bilgi tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında veri ve deneyim sahibi edinmek.

8. Versiyon teftiş yazılımlarından asgari birinde data ve tecrübe sahibi olmak.

9. ECLIPSE tabanlı kullanım geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme veri ve tecrübesine sahip almak.

10. Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi almak.

11. Tercihen web servis ve entegrasyonu konusunda veri ve deneyim sahibi elde etmek.

12. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş almak.

13. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen deneme güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.

15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 ya da 8 Programmer/Developer ya da Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip elde etmek.

Not: Bu bölümün 1 inci fıkrasında belirtilen meslek tecrübesi şartı belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise imtihan komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı1 birey)

1. Network güvenliği, Veritabanı, Microsoft ve Unix ortamların yönetimi ve güvenliği konularına hakim edinmek.

2. Firewall, Anti virüs, IPS, Web & Mail Güvenliği, Network Güvenliği, Log Yönetimi gibi data güvenliği ile ilgili esas konularda en düşük 3 yıl meslek tecrübesi bulunmak.

3. Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında (Penetration Deneme, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri, DLP, vb.) en düşük 3 sene meslek tecrübesi bulunmak.

4. Tasdikli CISSP belgesine sahip almak. (Belgeyi elde etmek için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)

5. C# ya da Java programlama dillerinden birini biliyor almak.

6. Seri problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

7. Ekip çalışmasına yerinde, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık almak.

Anekdot: Bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen CISSP belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini takdim edenlerden; 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilmiş meslek tecrübesi şartı aranmayacak ama bu adaylar asgari 1 sene (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, veri güvenliği uzmanı, işlem analiz uzmanı, sistem idare uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, bilgi tabanı uzmanı, network uzmanı ve güya pozisyonlarda) bilişim uzmanı olarak çalıştıklarını belgeleyeceklerdir. CISSP belgesi bulunmayanlar ise; bu bölümün 2 ve 3 üncü fıkralarına göre bilişim personeli olarak en az 3 sene meslek tecrübesi olduklarını belgelendirecek, öteki maddelerde bulunan hususlar ise imtihan komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aranan Şart

Ölçüt

Puan

Bilgi Operasyon Alanında Geçen Iş Tecrübesi

5 sene ve üzeri

45

3-5 yıl arası

35

1-3 yıl arası

25

Yabancı Dil

A

15

B

10

C

5

D

4

E

3

Eğitimde Alınan Dersler

Yazılım dilleri

10

Data tabanı

7

Sistem

5

Mezun Olunan Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Matematik

18

Diğer Bölümler

10

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki deneyim yılı

İngilizce dil puanı grubu

Brüt Ücret (TL)1

C Grubu Ödenti Cetveline Alt Sözleşmeli Bilişim Uzmanı

1-2 yıl arası mesleki tecrübeli

A

7.823,92

B

7.664,99

C

7.506,07

D

7.347,14

E

7.188,21

2-5 sene arası mesleki deneyimli

A

8.459,63

B

8.300,71

C

8.141,78

D

7.982,85

E

7.823,92

5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli

A

9.095,35

B

8.936,42

C

8.777,49

D

8.618,56

E

8.459,63

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1. İlanda açıklanmış sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek başvuru eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü imtihan için ziyafet edilecektir.

2. Sözlü sınava eğlence edilecek adayların listesi, imtihan tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde duyuru edilecektir. (Sınava katılacak adaylara yazılmış tebligat yapılmayacak olup, e-posta yoluyla data verilecektir. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.)

3. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü imtihan notu 100 (yüz) bütün puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üstünde olanlar; tatbik yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun dilekçe özel şartlarında açıklanmış nitelikleri ile ilgili takdim ettikleri belgelerin Imtihan Komisyonunca (C) maddesinde kayıtlı puanlama kriterlerine tarafından değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, tatbik özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına tarafından en yüksek puandan açmak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre Kurumumuza atanmaya hak kazanacaklardır. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olduğu takdirde, sırasıyla iş tecrübelerine ve tanıdık olmayan dil puanına bakılarak koyma yapılacaktır.

4. Atanmaya hak kazananlar, beyanname tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma başvuru ederek anlaşma imza atmak ve anlaşma tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlatmak zorundadırlar. Kayıtlı süreler içerisinde kontrat imzalamayan ve göreve başlamayanların devir işlemi iptal edilecektir. Bu şahısların yerine başvuru formu özel şartlarında açıklanmış nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan görev yapılacaktır.

5. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, vergi grupları, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri başlıca alınarak, (D) maddesinde açıklanmış aidat kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

6. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Durumu Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

7. İsteklilerin; en geç 11/01/2017 tarihi mesai sonuna (saat 17:00) değin başvuru ettikleri niteliği gösteren bir uygulama ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (Iletişim Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta, kargo, faks vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

8. İlanda kayıtlı belgeleri yetersiz ibraz eden veya hiç takdim etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine dek Kurumumuza takdim ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonradan ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, sözleşmeli bilişim uzmanı olarak amaçlamak istiyorum. Gereğini arz ederim………………… /.. ../201.

İMZA

Adı Soyadı T.C. Kimlik No Telefon No

GSM

Başvurduğu özellik grubu (Yalnızca bir nitelik grubuna başvuru formu yapılabilir.)

Bildiği programlama dilleri :………………………………………………………………………………….

Askerlik durumu : Yaptı Muaf …./…./…………………… tarihine değin tecilli.

Özür durumuna göre tüm cisim fonksiyon kaybı

oranının bulunup bulunmadığı: Değil Varsa oranı %……..

İngilizce (dil) düzeyi :………………………………………

e-posta adresi TEBLİGATA BAŞLICA YAZIŞMA ADRESİ

EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul veya Kurumumuz kadar tasdikli örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirlemek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

2. YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).

3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan mektep veya Kurumumuz tarafından tasdikli örneği. (Geçerli YDS veya eşit belgesi olanların takdim etmesine lüzum yoktur.)

4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dilleri ne ilişkin belgenin (transkript ve/ya da ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan mektep ya da Kurumumuz göre onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının tasdikli bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı ya da noter ya da Kurumumuz göre tasdikli örneği.

5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde veri operasyon alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı.

6. Başvuru Formu yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir tatbik özel şartlarında açıklanmış mesleki deneyim sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen sertifikaların aslı veya noter veya Kurumumuz kadar tasdikli örneği.

7. Meslek talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)

8. 2 adet vesikalık resim.

9. Özgeçmiş.

1Bu ücretler 31.12.2017 tarihine değin geçerli olup, Sosyal Emniyet Kurumu Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarının istihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde söz konusu ücretlerde 2018 yılı için, 2017yılı performans puanı dikkate alınarak en düşük %7 oranında büyüme olacaktır. Aylık brüt anlaşma ücreti tutarından, sigorta ve afiyet primi ile kazanç ve damga vergisi kesilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ