$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
  • 20.01.2017
  • 84 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı göre onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Formu İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Dilekçe Esaslarına tarafından öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilmiş şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devamlı ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayınlama listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel alıştırma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde açıklanmış şartları içeren Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini bildiren dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit Sınavı (YDS) ya da eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Sıralama Merkezi göre kabul edilen bir sınavdan en düşük 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayınlama listesi, Doktora belgesi, Tanıdık Olmayan Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Muavin Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Akademi Idare Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından tanıdık olmayan dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın aşağıda alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Muavin Doçentlik tanıdık olmayan dil imtihan tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara hem tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirli özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Kullanım ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Dilekçe Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya Tahlil Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı saptama edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru eden adaylardan, bildiri edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik alanları öbür olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten daha sonra nihai karar verilecek olup, yerinde görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6Başvuru yapan adayların koşullarının yerinde olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir her birine uygulama yapabilirler.

8Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/01/201706/02/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BÖLÜM LİSTESİ

BİRİMİ

BIRIM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL KOŞUL

Çumra Iş Yüksekokulu

Laboratuar Teknolojisi

Profesör

1

1

Toprak mikrobiyolojisi alanında çalışmaları elde etmek.

İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Benchmarking, mobbing ve örgüt psikolojisi konularında incelemeler yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Profesör

1

1

GNSS Meteorolojisi ve milli jeodezik ağların kurulmasında çalışmış edinmek

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (Makine Müh)

Profesör

1

1

Infrared termografi ve metalik talaşların geri dönüştürülmesi konularında çalışmış edinmek

Sağlık Hizmetleri Iş Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

1

Çevre eğitimi ve ekolojisinde doktora yapmış elde etmek.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru elde etmek. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Profesör

1

1

Tanıdık Olmayan Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Damızlık kekliklerin beslenmesi konusunda çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Floresans Özellik Gösteren Kaliks4aren Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Konusunda Doktora Yapmış Almak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Kaliksaren Bileşiklerinin Enzim-Mimik Özelliklerinin İncelenmesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

Hoş Sanatlar Fakültesi

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

1

Doğal boyalı ipliklerde mukavemet konusunda doktora yapmış edinmek.

İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi

Idare ve Organizasyon

Doçent

1

1

Yönetim ve Taktik bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olup, performans esaslı bütçeleme konusunda doktora yapmış edinmek.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Hukuku Illet ve İmam Şafii’nin fıkhi görüşleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Araç Gereç Mühendisliği

Doçent

1

1

Metalurji ve Malzeme Müh. alanında doçent almak, metal matrisli kompozit malzemeler, termokimyasal yüzey işlemleri ve korozyon konusunda çalışmış elde etmek

Sıhhat Bilimleri Fakültesi

Afiyet Hizmetleri Yönetimi

Doçent

1

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Karoser-Motor Bakımı

Doçent

1

1

Makine, Uçak veya Mekatronik Mühendisliği mezunu elde etmek.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

3

1

İktisat, İşletme ya da Halk Yönetimi alanında doktora mezunu almak.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Idare ve Organizasyon

Yrd. Doç.

3

1

İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanında doktora mezunu edinmek.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Yolculuk İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

2

1

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç.

2

1

Çumra Iş Yüksekokulu

Coğrafi Veri Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışmaları elde etmek.

Çumra Iş Yüksekokulu

Coğrafi Data Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Harita Mühendisliği doktora mezunu olup, Coğrafi data sistemleri ile ilgili çalışmaları almak.

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Idare Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

3

1

Muhasebe eğitiminde bilişim teknolojisi kullanımı ile ilgili çalışması almak.

İslami İlimler Fakültesi

Tefsir

Yrd. Doç.

3

1

Fahreddin Razi ve Kadı Abdulcebbar’ın Kuran tasavvurları ile mezhebi bakışın tefsire yansımaları konusunda çalışmaları elde etmek.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Yrd. Doç.

1

1

Tanıdık Olmayan Diller Yüksekokulu

Mütercim Çevirmenlik (Arapça)

Yrd. Doç.

1

1

Tanıdık Olmayan Diller Yüksekokulu

Mütercim Çevirmenlik (İngilizce)

Yrd. Doç.

3

1

Akademik dil derlemi konusunda çalışmaları edinmek.

Bir önceki yazımız olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ