$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
  • 19.12.2016
  • 103 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK DATA SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BILGIN İLANI

Sağlık Data Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Devlete Ait Gazete’de yayımlanan “Millet Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Veri Işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in” 8’inci maddesi gereğince, sözlü/uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak galibiyet sırasına kadar 11 (on bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Ulus Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı alınarak yapılacak sıralamaya tarafından en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 23/01/201710/02/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan ya da belge takdim etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), tanıdık olmayan dil puanı olmayan veya belge takdim etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU FORMU ŞARTLARI:

A-GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sanılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun almak,

c) (b) bendinde belirtilenler açık havada kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik bilimi, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilmiş yükseköğretim mezunları aylık brüt anlaşma vergi tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar iç in başvuru formu yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda ya da büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için minimum 3 (üç) yıllık, diğerleri için minimum 5 (beş) takvim mesleki tecrübeye sahip edinmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna ast kadrolu ya da benzer Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal emniyet kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama dillerinden asgari ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Millet Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Veri Operasyon Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te açıklanmış özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, mantıklı düşünme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna bacak uydurabilme ve ekip çalışmasına meyilli edinmek,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetinden muaf veya yerine koyma sınıfa geçirilmiş almak.

B-ÖZEL KOŞULLAR

B.1. Windows Spiker Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Dek)

Altında belirtilmiş kriterlere yerinde bütün zamanlı çalışacak 1 (bir) birey sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Windows Spiker işletim sistemlerinde asgari 3 (üç) sene deneyimli almak,

b) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V’ de 3 (üç) sene deneyimli almak,

c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde minimum 3 (üç) yıl tecrübeli almak,

d) Microsoft Exchange sistemlerinde minimum 3 (üç) yıl deneyimli almak,

e) Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), MCSE-Security, System Center sertifikalarından en az birine sahip olmak,

f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında en az 1 yıl kurulum ve idare deneyimine sahip olmak,

g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde minimum 1 (bir) yıl deneyimli edinmek,

h) Visual Basic (VB), Windows Management Instrumentation (WMI), PowerShell Scripting konusunda bilgi sahibi almak,

i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en düşük 2 (iki) yıl tecrübeli almak,

j) Storage Area Network (SAN) konusunda deneyimli olmak.

B.2. Linux Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Dek)

Aşağı belirli kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Linux sunucu işletim sistemlerinde en az 3 (üç) sene deneyimli olmak,

b) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden minimum birinde en az 3 (üç) yıl deneyimli edinmek,

c) VMware ESX, Citrix XEN, Redhat Enterprise Virtualization (RHEV) Sanallaştırma asıl meslek kollarının birinde en düşük 3 (üç) yıl tecrübeli almak,

d) Domain Name Server (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), File Transfer Protocol (FTP), Network Time Protocol (NTP), APACHE konularında minimum 2 (iki) sene tecrübeli elde etmek,

e) Shell Scripting bilgisine sahip edinmek,

f) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda asgari 2 (iki) yıl tecrübeli elde etmek,

g) Storage Area Network (SAN) konusunda tecrübeli edinmek.

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 8 Birey, 2 Katına Dek)

Altında açıklanmış kriterlere yerinde bütün zamanlı çalışacak 8 (sekiz) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft .NET platformu üzerinde asgari 3 (üç) sene yazılım geliştirmiş almak,

b) Web Tabanlı Başvuru Formu geliştirme konusunda minimum 3 (üç) yıl deneyimli elde etmek,

c) JQUERY, AngularJS, AJAX konularında bilgi sahibi olmak,

d) Kendo UI of Telerik ya da Devexpress kütüphanelerinden asgari birine baskın elde etmek,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konusunda minimum 2 (iki) yıl tecrübeli edinmek,

f) Tabakalı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip almak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üzerine minimum 1 (bir) sene deneyimli almak,

h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularında minimum 1 (bir) yıl çalışmış almak,

i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre başvuru geliştirme üzerine asgari 2 (iki) yıl deneyimli elde etmek,

j) T-SQL ya da PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına etken elde etmek,

k) Team Foundation Server (TFS), Subversion (SVN) ve sanki araçlar ile proje geliştirme konusunda deneyimli elde etmek.

B.4. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Birey, 3 Katına Değin)

Aşağıda belirli kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft .NET platformu üzerinde en düşük 5 (beş) yıl yazılım geliştirmiş elde etmek,

b) Web Tabanlı Dilekçe geliştirme konusunda en düşük 3 (üç) sene tecrübeli almak,

c) JQUERY, AngularJS, AJAX konularında data sahibi edinmek,

d) Kendo UI of Telerik ya da Devexpress kütüphanelerinden minimum birine dominant edinmek,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konusunda en düşük 3 (üç) sene deneyimli olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip almak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üstüne en düşük 3 (üç) sene tecrübeli almak,

h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularında en az 3 (üç) sene tecrübeli olmak,

i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre kullanım geliştirme üstüne minimum 3 (üç) sene tecrübeli almak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına egemen edinmek,

k) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

l) Team Foundation Server (TFS), Subversion (SVN) ve güya araçlar ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.

2. BAŞVURU FORMU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, “3.maddede bulunan” belgelerle beraber 19/12/201606/01/2017 tarihleri mesai saatleri (09:00-12:30, 13:30-18:00) içerisinde Afiyet Bakanlığı Mithatpaşa Caddesi No:3 D Blok Sıhhiye/Ankara adresinde yer alan Genel Doküman Birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten daha sonra başvuranlar ile yetkisiz doküman takdim edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilmiş şartlara uygunsuz başvurular ile e-posta aracılığıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından yalnızca birini seçebilirler. Aniden artı seçim yapan ya da seçimi belirli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. KULLANIM İÇİN ZORUNLU BELGELER

a) Ek-1 de yer alan uygulama örneği,

b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üstünde doğrulama kodu yer alan KPSS netice belgesi (KPSSP3 puanı olmayan ya da belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Düzey Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan öteki yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu göre belirlenen “Tanıdık Olmayan Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan netice belgesi (tanıdık olmayan dil puanı olmayan ya da belge ibraz etmeyen adayın tanıdık olmayan dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Lisans diploması aslı ya da mektep veya noter tasdikli sureti ya da e-devletten alınan ve düzeltme kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

f) Erkekler adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair doküman,

g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilmiş mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen aktüel programlama dillerinden asgari ikisini bildiğini bildiren doküman (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

j) Her bir pozisyon için deneyim ya da deneyimi belirten belgeler. (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler)

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KULLANIM SONUÇLARININ

DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları karşılayan ve usulüne uygun şekilde başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile tanıdık olmayan dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak anlaşma yapılacak her pozisyon için bambaşka başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine kadar en yüksek puanlıdan başlanarak anlaşma yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı değin aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada benzer puana sahip birden pozitif adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye yargı şampiyon adayların listesi www. sbsgm. saglik. gov.tr sitesinde 16/01/201720/01/2017 tarihleri arasında bildiri edilecek olup hem yazılmış bildirim ya da tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Imtihan sözlü/uygulamalı görüşme olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Huysuz halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü/uygulamalı mülakat konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirli tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı görüşme 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü/uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan açılmak koşuluyla imtihan başarı sırası oluşturulacaktır.

d) Sözlü/uygulamalı görüşme 23/01/201710/02/2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sıhhat Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak kontrat yapılabilecek anlamsız pozisyon sayısı 11 (on bir ) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak şampiyon adaylar galibiyet sırasına göre asil ve yerine koyma olarak www.sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde bildiri edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) çalışma günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe açmak ve istenilen belgeleri vazgeçmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın beyanat tarihinden itibaren 10 (on) çalışma günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu zaman içerisinde belge ile ispat edilebilen mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede kayıtlı tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine bildiri edilen yerine koyma adaylardan işe başlangiç işlemleri hakkında da yukarıda açıklanmış esaslar uygulanır.

f) Sözlü/uygulamalı mülakatı kazananlardan dilekçe belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptama edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri üretilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. ANLAŞMA ÜCRETLERİ

No

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Anlaşma Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak

Personel

Sayısı

Özel

Şartlar

Aylık Brüt Anlaşma Ücreti Tavanı (TL)

1

Windows Spiker Uzmanı

2 katına değin

1

B.1.

9101,48

2

Linux Spiker Uzmanı

2 katına değin

1

B.2.

9101,48

3

.Net Yazılım Uzmanı

2 katına kadar

8

B.3.

9101,48

4

.Net Yazılım Uzmanı

3 katına kadar

1

B.4.

13.652,22

TOPLAM

11

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 6’ncı maddesi gereğince anlaşma ücreti açık havada herhangi bir isim aşağı (ek ödeme, fon, pozitif mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Maliye Bakanlığının 2017 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

Iletişim Bilgileri Tel: 0 312 585 23 90

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINA

(Afiyet Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü)

Adı Soyadı T.C. Kimlik No Telefon GSM No E-Posta Adresi

Tebligata Başlıca Yazışma Adresi

KPSSP3 Puanı ve Yılı (varsa) :…………………………………………………….

YDS veya Dengi Puanı ve Yılı (varsa):……………………………………………………..

Başvurduğu Nitelik Grubu (Yalnızca bir nitelik grubuna dilekçe yapılabilir.)

Windows Spiker Uzmanı (2 katına değin) (B1)

Linux Sunucu Uzmanı (2 katına dek) (B2)

.Net Yazılım Uzmanı (2 katına kadar) (B3)

.Net Yazılım Uzmanı (3 katına dek) (B4)

Yukarıda bulunan bütün bilgilerin doğruluğunu, Genel Müdürlüğünüz sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için tüm şartlara haiz olduğumu ve vuku bulacak adres değişikliğini Genel Müdürlüğe hemen bildirmediğim takdirde hiçbir yargı istek etmeyeceğimi açıklama eder başvurumun kabul edilmesini arz ederim. …/.. ./201..

Isim Soyad

İmza

TC. Sağlık Bakanlığı

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Bireysel Bilgiler

TC Kimlik Numarası

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Uygar Durumu

Askerlik Durumu

E-posta Adresi

Cep Telefonu

Sınav Bilgileri

Sınav Türü

Imtihan Tarihi

Sınav Puanı

KPSS

YDS

YDS Dengi Sınav (Belirtiniz)

Üniversite, Fakülte, Bölüm Adı

Başlangiç ve Mezuniyet Tarihi

Sıradan

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Tamamlama Tezleri

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Tanıdık Olmayan Dil Seviyesi

Okuma:

Yazma:

Hitabe:

Okuma:

Yazma:

Tavır:

Okuma:

Yazma:

Tavır:

Bilişim Teknolojileri

Programlama Dilleri

Veritabanı Idare Sitemleri

Meslek Zekası Platformları

Yapı Sorgulama Dili (SQL)

Raporlama

Office Programları

Sistem Yönetimi

Katıldığı Kurslar

Sertifikalar

Sertifika Adı

Sertifika Alınış Tarihi

Sertifikanın Alındığı Kurum

MCSE Sertifikası

MCSE- Security Sertifikası

System Center

Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD) Sertifikası

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Sertifikası

Öteki Sertifikalar

Yayınlar

1.

2.

3.

Bir önceki yazımız olan K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ