$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
  • 20.01.2017
  • 65 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millet Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Başlıca ve Usuller Hakkında Mevzuat”in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı başlıca alınarak yapılacak sıralamaya kadar en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya kadar son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya yargı kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı imtihan başarı sırasına tarafından 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. KULLANIM ŞARTLARI

A. GENEL KOŞULLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler açık havada kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üstüne eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun edinmek, (Bu kısımda belirtilmiş bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilmiş sürelerde (2 kat için minimum 3 yıl, diğerleri için asgari 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna ast kadrolu ya da aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye yan sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarma prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında veri sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden asgari ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf ya da ertelenmiş veya yerine geçen kimse sınıfa geçirilmiş elde etmek.

B. ÖZEL KOŞULLAR

1- Proje Yöneticisi (1 kişiTam ZamanlıAylık Brüt Sözleşme Aidat Tavanının 4

Katına Dek)

a) Özel sektör veya kamuda asgari 5 (beş) sene Proje Yöneticisi olarak görev yapmış edinmek,

b) Mali işlemlere ilişkin asgari 1 (bir) web tabanlı kullanım yazılım projesini yönetmiş edinmek,

e) İlişkisel veritabanı yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Proje idare araçları (MS Project, Primavera, JIRA, Confluence gibi) konusunda deneyim sahibi edinmek,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetleme aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

e) Proje idare metodolojisi ve framework prensiplerini biliyor elde etmek,

Tercihen;

f) Halk muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış almak,

g) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje idare araçlarını bilmek,

ğ) PMI PMP sertifika sahibi elde etmek,

h) SCRUM CSM sertifika sahibi edinmek.

2- Sistem Uzmanı (1 KişiTam ZamanlıAylık Brüt Kontrat Vergi Tavanının 4

Katına Kadar)

a) Data Işlem Merkezinde Linux sistem yönetimini konusunda en az 5 (beş) sene çalışmış edinmek,

b) Linux spiker ailesi (Debian, Redhat) bakım, izleme ve yapılandırma konularında deneyim sahibi edinmek,

e) Windows ve Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda data sahibi olmak,

ç) Spiker donanımları ve yapılandırmaları (ethemet kartı, disk, raid yapılandırması vb.) hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

d) Sanallaştırma teknolojilerinde (VMware, HyperV, Öpen Source Linux sanallaştırma yazılımları) data ve tecrübe sahibi edinmek,

e) Linux işletim sistemleri (Pardus, Ubuntu, SuSE) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi edinmek,

f) Açık kaynak kodlu e-posta spiker altyapıları (Zimbra, Open-Xchange ya da SOGo) konusunda data sahibi elde etmek,

g) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN ağı yönetimi konusunda tecrübe sahibi elde etmek,

ğ) Sunucu sistemleri ve bunlara ait bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar (VMWare vROPS veya açık kaynak kodlu izleme programları) konusunda veri ve deneyim sahibi almak,

h) Faal Dizin, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme tecrübelerine sahip almak,

ı) Lokal Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Bölge Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda data ve deneyim sahibi olmak,

i) Çözümsel düşünce ve seri problem çözme yeteneğine sahip elde etmek,

j) Seri öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip elde etmek,

k) Yoğun ve stresli meslek temposuna bacak uydurabilmek,

l) Dokümantasyona ağırlık vermek ve bunu ahenkli olarak gerçekleştirmek,

m) Ekip çalışmasına uygun düşmek.

Tercihen;

n) Idare özelliklerine sahip elde etmek,

o) Linux Server Administration sertifikasına (LPICLinux Professional Institute Certified veya LFCSLinux Foundation Certified Professional) sahip olmak,

ö) Versiyon yönetim araçları (Svn, Git, Mercurial) konusunda deneyimli olmak,

p) Konfigürasyon yönetimi araçları (Jenkins) data sahibi edinmek,

r) Apache Tomcat tatbik spiker kurulumu, yapılandırılması ve işletimi konularında tecrübeli edinmek,

s) n-tabakalı (n-tier) sistemlerde tecrübesi edinmek,

ş) MCSEMicrosoft Certified Systems Engineer sertifikasına sahip edinmek,

t) OCAOracle Certified Associate sertifikasına sahip almak,

u) OCPOracle Certified Professional sertifikasına sahip elde etmek,

ü) CCNACisco Certified Network Associate sertifikasına sahip olmak,

v) CCNPCisco Certified Network Professional sertifikasına sahip almak.

3- Yazılım Uzmanı (7 KişiTam ZamanlıAylık Brüt Anlaşma Aidat Tavanının 2 Katına Dek)

a) İlişkisel veritabanı üstünde çalışan JAVA ya da J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en düşük 3 (üç) yıl deneyimli almak,

b) UMLUnified Modeling Language ile nesneye yönelik çözümleme, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi edinmek,

c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (bilhassa Hibemate) konusunda tecrübeli olmak,

ç) Git, SVN gibi versiyon teftiş sistemleri hakkında akıllı ve tecrübeli olmak,

d) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip almak,

e) SOAService Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli almak,

f) Çözümsel akıl ve çabuk problem çözme yeteneğine sahip edinmek,

g) Seri öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna but uydurabilmek,

h) Dokümantasyona yük belirlemek ve bunu ahenkli olarak yapmak, ı) Ekip çalışmasına yatkın almak.

Tercihen;

i) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi almak,

j) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip almak,

k) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi almak,

l) Temel javascript bilgisine sahip olmak,

m) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında veri sahibi olmak,

n) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi almak,

o) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Karşın Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli almak,

II. İSTENİLEN BELGELERBAŞVURU ŞEKLİYERİTARİHİ

Başvurular, 23.01.201717.02.2017 tarihleri aralarında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Uygulama”nun doldurulmasından daha sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sanılan belgelerle birlikte, en geç 17.02.2017 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı

Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek ya da son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) başvuru (Fotoğraflı) ve ayrıntılı özgeçmiş belgesi,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Doküman aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında bitmiş olanların diploma eşitlik belgesinin tasdikli örneği,

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirli mesleki tecrübeyi gösterir doküman (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir doküman; halk kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak evrak,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilmiş, asgari iki aktüel programlama dilini bildiğini gösterir evrak, (Evrak olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ya da lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alman eğitimi yapılan programlama dillerini bildiren tasdikli yazı, çalışılan yerden alman ve kullanılan programlama dillerini belirten onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alman kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe ya da deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) KPSS Sonuç Belgesi (Evrak takdim etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

f) İngilizce dilinde Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Düzey Saptama Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan öteki tanıdık olmayan dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir doküman (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Doküman takdim etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

g) Son üç ay içinde gücenmiş Adli Sicil Belgesi

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları karşılayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile tanıdık olmayan dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı alınarak yapılacak sıralamaya kadar en yüksek puanlıdan başlanarak azami 90 aday yazılmış sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya kadar son sırada benzer puana sahip pat diye artı adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılmış sınava girmeye hak şampiyon adayların listesi ve imtihan yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 01.03.2017 tarihinde duyuru edilecektir. Ayrıca yazılmış bildirim ya da tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı ve uygulamalı imtihan konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda açıklanmış tüm konuların yanı sıra esas bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

yazılı sınav, 04 Mart 2017 (Cumartesi) tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı imtahan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

a) Proje Yönetimi,

b) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

c) Programlama Dilleri, ç) Yazılım Mimarisi,

d) Bilgisayar Ağları,

e) İşletim Sistemleri,

Meslek Tanımı

Yazılı ve Uygulamalı Imtihan Konuları

Proje Yöneticisi

a,b,ç,e sırasında belirtilenler

Sistem Uzmanı

b,ç,d,e esnasında belirtilenler

Yazılım Uzmanı

b,c,ç,e sırasında belirtilenler

VI. DEĞER BIÇME

yazılı imtahan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha artı puan bölge adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılmış ve uygulamalı sınavlarda başarıya ulaşmak için 100 bütün puan üzerinden asgari 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılmış ve uygulamalı sınav sonucunda alman notların aritmetik ortalaması içerlemek suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri saptama edilecektir. Adaylar nihai galibiyet derecelerine kadar sıralamaya bağlı tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI

yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye yargı şampiyon adaylar, yazılı imtahan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde duyuru edilecektir. Uygulamalı imtihan sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde duyuru edilecektir.

Ayrıca yazılmış bildirim ya da tebligat yapılmayacaktır.

VIII. ÖDENTI

Aylık brüt anlaşma ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı aşağı belirtilmiş katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin aşağıda anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. ÖTEKI HUSUSLAR

Tanıdık Olmayan dil imtihan sonuç belgeleri, evrak üstünde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 sene süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre dokuz (9) aday belli başlı, dokuz (9) namzet da değiştirme olarak belirlenecektir. Değiştirme sırası gelen adaylar, 29/12/2017 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; keza Güvenlik Soruşturması ve Evraklar Araştırması sonuçları negatif olan adaylarla anlaşma yapılmayacaktır. Anlaşma imzalandıktan sonra, işe gücenme açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise kontrat feshedilecektir. Hem, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Adres: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 415 27 79

e-posta: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr

Bir önceki yazımız olan Çivril Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ