$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
  • 20.01.2017
  • 81 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Durumu Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağı belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış almak koşuluyla Profesör, Doçent ve Tezgâhtar Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Kalıcı statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile ” Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden onaylı doçentlik belgesini, ilgili mevzuat ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 ekip başvuru formu dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Kalıcı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bana kalırsa başvurmaları gerekmektedir.

Tezgâhtar Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter onaylı Doktora belgelerini, ilgili mevzuat ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 ekip başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bana kalırsa başvurmaları gerekmektedir.

” Tanıdık Olmayan Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Tanıdık Olmayan Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Kayıtlı şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyuru olunur.

BÖLÜM OLAĞAN

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN KOŞULLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Ünvanına Sahip Elde Etmek.

Ergenlerde Eylemsel Bağımlılıklar ve Başa Çıkma ile İlgili Çalışmaları Almak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Esas Eğitim

Derslik Eğitimi

Doçent

1

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim, Hareket Gelişimi ve Eğitimi ve Akran Değerlendirme ile ilgili çalışmaları elde etmek.

Avrupa Birliği Enstitüsü

AB Siyaseti ve Kamu. İliş.

AB Siyaseti ve Ulus. İliş.

Doçent

1

Avrupa bütünleşmesi kuramları, Avrupa bütünleşmesi tarihi ve TürkiyeAB İlişkileri alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması ve bu alanlarda ders deneyiminin bulunması.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

Su kirliliği alanında çalışmaları ve yayınları edinmek.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

Kuvvetli lazer alanında yüksek harmonik üretimi ve dielektrik birleşme süreçleri üstüne yayınları edinmek.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Veri ve Evrak Yönetimi

Müessese Arşivleri

Doçent

1

Bilgi ve Evrak Yönetimi alanında Doçent olmak. Arşivcilik alanında yayınları edinmek.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

1

Tasarım alanında Doçent unvanı almış bulunmak. Mobilya tasarımı ve yatlarda iç mekan tasarımı alanında akademik incelemeler yapmış elde etmek.

Hukuk Fakültesi

Millet Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

İslam Felsefesi alanında Doçent elde etmek.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

Dinler Tarihi Alanında Doçent edinmek.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

Doçent

1

Türk Din Musikisi Alanında Doçent edinmek.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında, kurumsal sosyal sorumluluk ya da örgüt yapısı alanlarından birinde doktora yapmış olmak, Idare ve Strateji alanında Doçentlik unvanı almış edinmek. Kurumsal girişimcilik, politik yeti, işkoliklik, birey-örgüt uyumu, kişilerarası çatışma alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Bilişim Yönetimi

Yrd. Doç.

1

İşletme Enformatiği alanında bilimsel yayını olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Yrd. Doç.

1

İşletme alanında lisans, Imal Yönetimi ve Pazarlama bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, pazarlama alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş ve tez yönetmiş olmak. Reklam ve marka konularında akademik incelemeler yapmış elde etmek.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış ve davranışsal finans alanında tez yazmış edinmek, Finans alanında, yatırımcı duyarlılığı ve ajan tabanlı modelleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Finans alanında ders verme tecrübesine sahip bulunmak.

Sağlık Durumu Bilimleri Fakültesi

Besin ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış edinmek.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İng.)

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Rusya ve Avrasya Siyaseti ile Türkiye-Rusya ilişkileri alanında akademik araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Halk Yönetimi (Fransızca)

Millet Politikası

Doçent

1

Makro iktisat alanında doçent unvanı almış almak. Türkiye ekonomisi, finans, iktisadi artma ve enflasyon vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Lokal Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Büyük Kasaba ve Çevre Politikası bilim alanında Doçent unvanına sahip elde etmek. Lokal yönetimler üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları edinmek.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Ulus Yönetimi (Türk.)

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Borçlar hukukunda sözleşmelerin değişen koşullarına uyarlanması hakkında doktora çalışması yapmış olmak, Türk-Alman Hukuku’na dair karşılaştırmalı incelemeler yerine getirmek, yorum, her tarafta bahis gibi konularda yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Halk Yönetimi (Türk.)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç.

1

Çevre veya kentleşme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış almak. Atık sular, havza yönetimi, çevre yönetimi vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları almak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Idare Bilimleri

Doçent

1

Spor Yönetim Bilimleri alanında Doktora yapmış, badminton, futbol ve Geleneksel Türk Sporları alanında çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Ritmik jimnastik 5. aşama antrenörlük belgesine sahip olup, çağdaş dans alanlarında çalışmak ve açıklanmış her iki dalda da milletlerarası bilimsel yayınları almak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

Çalışmalarını nano toz katkılı polimer kompozitlerin mekanik, ısıl ve somut özelliklerinin incelenmesi üstüne yapmış olmak, Polimer kompozit malzemelerin ses ve titreşim ile yıpranma özellikleri üzerine SCI yayınlama sahibi edinmek.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Robotik, Görünüm İşleme, Yapay Asap Ağları, Endüstriyel Otomasyon ve Otomatik denetim Konularında SCI yayınlama sahibi ve bilirkişi edinmek ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş edinmek.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Tekstilde elektromanyetik kalkanlama üstüne yapmış edinmek, dokusuz tekstil yapılarında iletkenlik ve elektromayetik kalkanlama üzerine SCI yayınlama sahibi olmak, tekstil takviyeli kompozitler üzerine araştırma yapmış almak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga Cerrahisi üstüne yayınları ve klinik egzersiz tecrübesi olması, Klinik araştırma eğitimi almış ve tecrübesi olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Yandal Uzmanı olup, tiroid nodülleriyle ilgili moleküler kalıtımsal alıştırma yapmış almak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıklar

Doçent

1

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, “Moleküler Viroloji ve HIV hap direnci analizi” konularında deneyimli ve çalışmaları elde etmek

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yandal Uzmanı olup, uygulamalı flow sitometri ve Avrupa Birliği metodolojisine tarafından proje hazırlama eğitimi almış elde etmek.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak.

Tıbbi Kalıtımsal de doçentliğini almış edinmek.

Farmakogenetik çalışma yerine getirmek ve bu konuda milletlerarası yayınları edinmek.

Meme kanseri konusunda genetik danışma tecrübesi edinmek.

Bir önceki yazımız olan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ