$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı

Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı
  • 16.12.2016
  • 85 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

A N K A R A

SIHHİYECİ SÖZLEŞMELİ BILIRKIŞI ERBAŞ

UYGULAMA VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

2016/4

TATBIK TARİHLERİ: 16 Aralık 2016-09 Ocak 2017

BU KILAVUZU OKUMADAN DILEKÇE İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

İÇİNDEKİLER

1.

GENEL BİLGİLER………………………………………………………………………………………………………. 1

2. BAŞVURU FORMU İÇİN ZORUNLU GENEL KOŞULLAR ………………………………………………………………… 1

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER……………………………………… 2

4. UYGULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI………………………………………………………………………………… 3

5. UYGULANACAK SINAVLAR ………………………………………………………………………………………… 4

6. DEĞERLEME……………………………………………………………………………………………………… 6

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER…………………….. 6

8. SAĞLIK RAPORU VE EMNIYET SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ…………………………………………………………………………. 7

10. TEMIN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………….. 8

11. JANDARMA VE SAHİL EMNIYET AKADEMİSİNE ULAŞIM……………………………………………….. 9

TABLO1 Zirve Kilo Tablosu……………………………………………………………………………………. 10

TABLO2 Nitelik Belgesi………………………………………………………………………………………… 11

TABLO3 FKDT Standartları

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel tedarik edilecektir. Temin; Sağlık Durumu Meslek Lisesi Okulu Ivedi Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış ya da halen silahaltında bulunan adaylar ile 16 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tahliye tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmemişi Aralık 2013 tarihinden daha sonra terhis olanlar), düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Özel Harekat birliklerinde istihdam edilmek üzere Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 16 Aralık-09 Ocak 2017 (saat 17:00’ye değin) tarihleri arasında yapılacaktır. Hak kaybına uğramamak için Sağlık Durumu Meslek Lisesi Mezunu Olmayan Adaylar Tatbik yapmayacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön kullanim işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Bilirkişi Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden uygulama formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Belli Başlı başvurular ise, istenen belgeler ile tercih aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin tescil kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların yazılı sınavı, tescil kabul işlemleri, ön afiyet muayenesi, bedensel yetenek değerlendirme testi (FKDT) ve görüşme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde icra edilecektir. Tercih aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar sağlık raporu edinmek üzere sevk edilecektir.

e. yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, FYS ve görüşme sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

f. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) uygulama formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve hatalı/yetkisiz ifade edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan namzet sorumlu olacaktır. İnternet müracaatı kabul edilmiş olsa dahi uygulama kılavuzu, Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

2. TATBIK İÇİN ZORUNLU GENEL KOŞULLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek edinmek,

b. Sıhhat Iş Lisesi Mezunu elde etmek veya yurt dışındaki dengi okul mezunu almak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına tarafından 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden (Afiyet Meslek Lisesi Acele Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu) minimum üç sene görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve başvuru yapılan yılın ocak ayının birincil günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş almak (01 Ocak 1987 tarihi ve sonrasındadoğanlar),

d. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş edinmek (16 Aralık 2013 tarihi ve ardından terhis olanlar),

e. Bütün sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman Erbaş Olur ya da Uzman Erbaş Olur ” belirli afiyet raporu almış elde etmek,

f. en az 164 cm boyunda edinmek koşuluyla, Tepe ve kilo oranları tablosunda (TABLO-1) açıklanmış değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, önem ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSK’da daha önce subay (değiştirme subay dahil), astsubay, bilirkişi jandarma, uzman erbaş ya da sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda bulunan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş elde etmek.

ğ. vücut yapısı akıcı, her bakımdan sağlam ve maddesel görünüşü hatasız almak (göğüs kafesi ve omurgasında biçimsizlik bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir uygun yara, vurma, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi tavır özrü bulunmamak).

h. Emniyet soruşturması olumlu almak.

ı. Askerlik hizmeti esnasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Cinayet Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç edinmek üzere; affa ya da süre aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa deha, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Davranış ve davranışları ile kanunsuz görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ya da bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin itibar ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, davranış ve davranışları ile kanunsuz siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş elde etmek.

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Özellik Belgesi (TABLO-2) almış elde etmek.

m. Askerlik hizmetini yapmış veya 16 Haziran 2017 tarihine dek terhis olabilecek durumda elde etmek,

n. Tatbik, sınavlar, tescil kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen data, belge ve diğer yükümlülüklerin bütün ve dürüst olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Ön başvuruda yer alan adayların tatbik şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının yetkisiz/hatalı olduğu tespit edildiğinde, tedarik sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Uygulama tarihlerinde esnasında silahaltında bulunup, Sağlık Iş Lisesi Acele Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu 16 Haziran 2017 tarihinden önce tahliye olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2’de örneği bulunan nitelik belgesi, doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak 09 Ocak 2017 tarihine dek topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına APS veya PTT kargo ile gönderilecektir.

b. Tabanca altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

c. Sınava girecek silah altında bulunan erbaş ve erlere, mühürlü zarf içerisine konulmuş özellik belgesi ile varsa duruşma evrakları teslim edilecek, adaylar ikinci tercih aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu bildiri edilecektir.

ç. Imtihan tarihleri yayma iznine denk gelen adaylar için özellik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği kadar doldurulacaktır. Deneyimsiz birliğinde eğitimi aralıksız adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği kadar verilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık durumu raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben müsade verilecek, yeteri kadar takvim izini olmayan silahaltındaki adaylar, imtihan aşamalarını başarı ile geçmelerini müteakip isterlerse; terhis olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, terhis belgesini takdim etmek koşuluyla hastaneye sevk alarak afiyet kurulu işlemlerini başlatabilecektir.

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar, 16 Aralık-09 Ocak 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet

adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına

ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem göre kabul edilen başvurular ön tatbik olarak kabul edilecektir.

DIKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 09 Ocak 2017 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonradan mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonradan internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen fakat internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için dilekçe yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını kanımca ifade etmeleri gerekmektedir.

b. Başvurular için herhangi bir rehber, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışarıya kullanım vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Adayların çevrimiçi (Online) dilekçe formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, kaydedip çıktısını almaları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri tartma arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Dilekçe T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve öteki kimlik bilgileri girilmek suretiyle son başvuru tarihine değin güncellenebilecektir.

ANEKDOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön tatbik özelliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların esas tatbik işlemleri ise “tercih aşaması işlemleri için geldiklerinde” yapılacaktır.

ç. Bilirkişi Erbaş Alımı uygulama ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek hatalı ve öbür bilgiler atamak suretiyle seçme sınavlarına katılanlar ya da antre şartlarını taşımadığı sonra tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

d. İnternet ortamında yapılan uygulama ardından başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Tatbik Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Dilekçe sonuçları 09 Ocak 2017 tarihinden sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta aracılığıyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

UYARI!

Atamalar planlanırken, adayların tercihleri göz önünde bulundurulmakla beraber, öncelikli olarak Sağlık Kurulu Raporlarına bakılarak İdarenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır.

5. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Sınavlara başvuru eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca kadar yeteri değin aday çağrılacak olup, çağrılmayan adaylar ileri dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilecektir.

b. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru dilekçe sonuçlarının açıklanması esnasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde;

(1) yazılı imtahan,

(2) Ön sağlık muayenesi,

(3) Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

(4) Görüşme,

(5) Sağlık raporu / Emniyet soruşturması işlemleri, sınav/aşamalarından geçeceklerdir.

ç. Yazılı Sınav

(1) yazılı imtahan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve imtihan ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 16 Aralık 2016 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara keza yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Kabiliyet vb.) konulardan her soru 10 puan elde etmek üzere toplam 10 soru sorulacaktır.

(3) Yazılı sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan bölge adaylar başarılı sayılarak diğer imtihan aşamalarına katılacaklardır.

d. Ön Sağlık Durumu Tetkik, Somut Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Görüşme

Adaylar benzer gün içerisinde ilk kez yazılmış sınava alt tutulacak, başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayenelerinin yapılmasını müteakip, muayenesi olumlu sonuçlanan adaylar Fiziksel Yetenek Değer Biçme Testlerine gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise müteakiben görüşme sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakat sınavına girecekleri, Bedensel Kabiliyet Değerlendirme Testlerini geçmelerine müteakip kendilerine beyanat edilecektir.

(1) Ön Sıhhat Muayenesi

(a) Adayların (TABLO-I’de) zirve ve kilo standartları ile adayların genel maddesel kusurlarının olup olmadığı denetleme edilecektir. Koşulları yerinde olanlar maddesel kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Durumu Tetkik ve Fiziksel Yetenek Değerleme Testlerine katılan adayların, söz konusu testlere başlamadan önce antre koşullarında kayıtlı boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, yükseklik-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fiziksel yetenek değer biçme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sıhhat muayenesinde adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel anatomik yapı, ağız, çene ve diş yapısının sürükleyici olması, frengi, kellik, yüzünde artı miktarda çiçek bozukluğu, çıban, bere ve yanık izleri, vücudunda vurma, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sıhhat kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye bağlı tutulacaklardır.

(2) Fiziksel Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

(a) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri Tablo-3′ te belirtilmiştir. Belirtilmiş FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar tercih aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı imtahan ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Maddesel Yetenek Değer Biçme Testlerinin yapılacağı günde afiyet itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine farklı bir imtihan tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerleme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına karşın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve açıklama etmiş sayılacaklardır. bu nedenle sınavlar boyunca meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda yükümlülük adaylara ait olacaktır.

(4) Mülakat Sınavı

(a) Ön Sağlık Muayene ve Somut Kabiliyet Değerleme Testlerinde başarılı olan adaylar, kendilerine bildiri edilecek tarihlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Afiyet Muayene ve FKDT aşamasında adaylara beyanat edilecektir.

(b) Görüşme sırasında yapılacak olan görüşmede; adayın tavır yeteneği, ses tonu, coşku durumu, fazla yönü olan düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

(c) Görüşme, adaya tarafından değişen, tatmin edici bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini açıklama edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Görüşme, personel temininde

adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması olası olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu saptamak maksadıyla, görüşme kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve yanıt yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(ç) Mülakat sırasında branşına ilişkin kullanım yaptırılacaktır.

(d) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/benzer gün kendilerine beyanat edilecektir.

e. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve güya eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin antre nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

f. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen evrak ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, doküman eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞER BIÇME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına tarafından en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle başta idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.

DIKKAT!

Sınavlara başvuru eden adaylardan silahaltında olanların atamaları tahliye tarihlerinden önce yapılmayacaktır.

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre sıralamak suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adayların altında kayıtlı belgeleri, beraberlerinde ve bütünüyle getirmeleri şarttır. Huysuz takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde tercih aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanına fotokopisinin de olması önem talep etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.

(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanına bulunacaktır.)

(2) Ön Tatbik Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 16 Haziran 2017 tarihine değin terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara tarafından tanzim edilen özellik belgesi (Özellik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel tahliye tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen özellik belgeleri kabul edilmeyecektir. Tercih aşaması imtihan tarihleri, yayma iznine eşit gelen adaylar, nitelik belgelerini deneyimsiz eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının belli başlı sureti (Adayın yanına olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus tescil örneği kabul edilmez.),

(5) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış eşitlik belgesinin sureti.

(6) Lise Diploması (Sıhhat Iş Lisesi Mezunu Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu Adaylar Başvurabilecektir.):

(a) Lise diplomasının ana sureti (Adayın yanına olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

ya da,

(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan bütün bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden tasdikli diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(7) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin sureti. (Belli Başlı sureti adayın yanına olacaktır.)

(8) Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların ardından adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılmış olacaktır

(9) Varsa sürücü ehliyeti, askeri sürücü ehliyeti, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri, (Adaylardan sürücü belgesi olanların mutlaka şoför belgelerinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)

(10) Uzman Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait onaylı şehit ve gazi

belgesi.

(11) Dört adet Emniyet Soruşturması ve Evraklar Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır ya da hane abes bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişim yapılmayacaktır.)

(12) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en düşük üç yıl ödev yapmış, müteakip anlaşma süreleri içerisinde ve başvuru yapılan yılın ocak ayının birincil günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlangıç süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu bildiren onaylı belgenin aslı.

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLIK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, sevk edilecekleri Sıhhat Bakanlığı kadar yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu derslik ile ilgili “Komando Bilirkişi Erbaş olur veya Bilirkişi Erbaş Olur” istikrarlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

b. Sağlık Durumu kurulu raporu “Negatif” olan adayların, sıhhat kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık durumu raporunu 3 gün içinde Personel Temin Merkezi Komutanlığına kişisel olarak getirerek tatbik yapması gereklidir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına kadar emniyet soruşturması yaptırılacaktır.

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adaylarından emniyet soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden tayin ve eğitime tabi tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak detaylı ilan yapılacaktır.

b. Hiç bir adaya, posta aracılığıyla yazılı herhangi bir evrak veya ağırlama yazısı gönderilmeyecek yayımlanan duyuru beyanat özelliğinde olacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri esnasında

herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı saptama edilen veya beceriksiz doküman getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve tescil kabul işlemleri yapılmayacaktır.

10. TEMIN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında uygulama yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek hatalı kodlamalar ve hatalı beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan namzet sorumludur.

b. Adayların, bilirkişi erbaş kullanim faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Korgeneral Şehit İsmail Selen Kışlası Personel Temin Merkezi Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı 06100 İncek/Beytepe ANKARA’ dır.

Tel.: 312 464 48 36 312 464 86 60

2016/4 YILI SIHHİYECİ SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ ETKINLIK TAKVİMİ

S.NO.

F AA L İ Y E T

TARİH

1

Başvuruların internet üzerinden alınması

16 Aralık 2016-09 Ocak 2017

2

Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye yargı şampiyon adaylara ait ad listesinin www.iandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması

09-16 Ocak 2017

3

Sıhhiyeci Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Başkanlığı Beytepe/ANKARA adresinde icra edilmesi

16 Ocak 2017’den itibaren

4

Başarılı adayların Asker Hastanelere sevk edilerek sağlık durumu raporu aldırılması

En kısa sürede

5

Uzman Erbaş adaylarının atamalarının yapılması, tebligat ve eğitime yan tutulmaları

En kısa sürede

*Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Imtahan, Ön Sıhhat Muayene ve Fiziki Yetenek Değerlendirme Testleri ile Görüşme sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; zorunlu gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Imtihan faaliyet takviminde ve öteki hususlarda değiştirme yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

11. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA VE SAHİL EMNIYET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

a. Kamu (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Millet-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Güvenlik Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-Lahza Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye(194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DIKKAT! Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Başkanlığına; imtihan, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

TABLO1 YÜKSEKLIK- KİLO TABLOSU (minimum 164 cm. olacak)

Tepe (cm)

Ağırlık Daha Aşağı Sınırı (kg)

Siklet Üstteki Sınırı (kg)

164

51

72

165

52

72

166

52

72

167

53

73

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115

TABLO2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NITELIK BELGESİ (Sadece Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ

BAYAĞI SOYADI :

BABA NORMAL :

TAHSİLİ :

RÜTBESİ :

TERTİBİ :

NORMAL TERHIS TARİHİ :………. /……… /.

N İ T E L İ K L E R

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR

Verilen

Notların

Ortalaması

Başkan

Subay

Üye

Astsb.

Aza

DİSİPLİN VE AHLAKI

1. Genel görünüm tavır ve hareketi

2. Fena alışkanlıklara düşkün bulunmaması

3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması

4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati

5. Güvenilme ve Sadakati

HİZMET

VERİMİ

6. Zekası ve muhakeme yeteneği

7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı

8. Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme

9. Astlarını öğretme ve yetiştirme

10. Sorumluluğu kabul etme, üstlük ve önderlik.

ANEKDOT TOPLAMI

KANAAT

HEYET

PERSONELİNİN

İMZASI

NORMAL SOYADI

RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI

GÖREVİ

DÜZENLEME TARİHİ

‘nın Bilirkişi

adaylığa kabulü uygundur/yerinde değildir.

O N A Y / /20

AÇIKLAMA

1. BU NITELIK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE BAŞVURU EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ J.GN.K.LIĞINA GÖNDERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM ANEKDOT ÜZERİNDEN ANEKDOT VERİLİR. NOTLAR BÜTÜN SAYI YA DA 1/2 KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ÇAVUŞ/BILIRKIŞI ONBAŞI OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERILEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK ÖZELLIK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERILEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL BÜTÜN NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERILEN NOTLAR AYNI ATAMA KADRO YERİNE ANIDEN POZITIF HEVESLI OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESIR EDER VE SEÇİMDE ETKIN OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NITELIK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL BILIRKIŞI ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE KAYITLI PERSONELDİR.

TABLO-3

FIZIKSEL KABILIYET DEĞERLEME TESTİ STANDARTLARI

400 METRE KOŞU (15 PUAN)

DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN)

MEKİK (2 DK.) (5 PUAN)

BARFİSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN)

VAKIT

PUAN

CM

PUAN

HER YERDE

PUAN

TEKRAR

PUAN

79.SN.ÜZERİ

ELENİR

174 VE DAHA EKSIK

ELENİR

26 VE DAHA AZ

ELENİR

2 VE DAHA EKSIK

ELENİR

78 SN.

7

175182

2

2730

2

3

4

77 SN.

8

183190

3

3134

3

4

5

76 SN.

9

191196

4

3539

4

5

6

75 SN.

10

197+

5

40+

5

6

7

7473 SN.

11

7

8

7271 SN.

12

8

9

7069 SN.

13

9

10

68 SN.

14

67 SN.VE AŞAĞISI

15

* Bedeni kabiliyet ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Bedeni kabiliyet sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Bedeni kabiliyet ve mülakat imtihan puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın aşağı alan adaylar elenir.

Bir önceki yazımız olan Milli Savunma Bakanlığı naklen müfettiş alacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ