$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Jandarma Genel Kom. Sözlemeli Erbaş Alım İlanı

Jandarma Genel Kom. Sözlemeli Erbaş Alım İlanı
  • 24.01.2017
  • 104 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

A N K A R A

SÖZLEŞMELİ BILIRKIŞI ERBAŞ

BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

(2017-3)

UYGULAMA TARİHLERİ: 20 Ocak-17 Şubat 2017

BU KILAVUZU OKUMADAN TATBIK İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

İÇİNDEKİLER

1.

GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………………………………………. 1

2. KULLANIM İÇİN ZORUNLU GENEL ŞARTLAR ……………………………………………………….. 1

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER…………………………… 2

4. DILEKÇE İŞLEMİNİN YAPILMASI………………………………………………………………………….. 3

5. UYGULANACAK SINAVLAR …………………………………………………………………………………… 4

6. DEĞER BIÇME…………………………………………………………………………………………………. 6

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER………… 6

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLIK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ…………………………………………………………………… 7

10. TEMIN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER………………………………………………… 8

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLIK AKADEMİSİNE ULAŞIM…………………………………….. 9

TABLO1 Irtifa Kilo Tablosu……………………………………………………………………………………… 10

TABLO2 Nitelik Belgesi………………………………………………………………………………………….. 11

TABLO3 FKDT Standartları……………………………………………………………………………………. 12

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Bilirkişi Erbaş ihtiyacını yerine getirmek amacıyla personel tedarik edilecektir. Tedarik; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış ya da halen silahaltında bulunan adaylar ile 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla tahliye tarihlerinin üzerinden üç yıldan artı vakit geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına tarafından 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Emniyet ve Asayiş birliklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 20 Ocak-17 Şubat 2017 (saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Daha önce dilekçe yapan, seçme aşamalarını geçip rapor bölge (Başarılı) adaylar başvuru formu yapmayacaktır. Başvurular olağan bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan veya başka tarayıcı (Chrome, Firefox, Opera Browser) kullanılmayacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru formu işlemleri sonlandırılacaktır.

ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden dilekçe formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başlıca başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile üretilmiş olacaktır.

d. Ön başvuruları yerinde görülen adayların yazılmış sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, maddi kabiliyet değer biçme testi (FKDT) ve mülakat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Korg. İsmail SELEN Kışlası İncek/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir. Tercih aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan adaylar sağlık durumu raporu olmak üzere sevk edilecektir.

e. yazılı sınav, ön sıhhat muayenesi, FKDT ve görüşme sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

f. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) uygulama formunu doldurmayınız. Tatbik formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve hatalı/yetersiz ifade edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumluluk sahibi olacaktır. İnternet müracaatı kabul edilmiş olsa zeka dilekçe kılavuzu, Bilirkişi Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirli şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU FORMU İÇİN GEREKLI GENEL KOŞULLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. en az lise ve dengi okul mezunu olmak ya da yurt dışındaki dengi okul mezunu elde etmek,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş almak (01 Ocak 1992 tarihi ve ardından doğanlar),

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden minimum üç sene tahsis yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş almak (01 Ocak 1988 tarihi ve ardından doğanlar),

d. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan pozitif vakit geçmemiş edinmek (20 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında tahliye olanlar),

e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Bilirkişi Erbaş Olur ya da Bilirkişi Erbaş Olur ” belirtilmiş afiyet raporu almış elde etmek,

f. minimum 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Zirve ve kilo oranları tablosunda (TABLO-1) kayıtlı değerler içerisinde bulunmak. Tepe uzunluğu çıplak ayakla, siklet ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSK’da daha önce subay (protez subay dahil), astsubay, uzman jandarma, bilirkişi erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda bulunan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş edinmek.

ğ. anatomi sürükleyici, her bakımdan sağlam ve bedensel görünüşü hatasız olmak (göğüs kafesi ve omurgasında biçimsizlik bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir uygun bere, vurma, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi tavır özrü bulunmamak).

h. Emniyet soruşturması olumlu edinmek.

ı. Askerlik hizmeti esnasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste gerçekten taarruz, fesat ve ayaklanma suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Canice Kanununun 148’inci maddesinde belirli suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya vakit aşımına uğramış yoksa para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa deha, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ya da bu gibi faaliyetlere karışmamış almak.

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, davranış ve davranışları ile illegal siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş elde etmek.

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Özellik Belgesi (TABLO-2) almış edinmek.

m. Askerlik hizmetini yapmış ya da 20 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye olabilecek durumda edinmek,

n. Tatbik, sınavlar, kayıt kabul işlemleri sırasında, adaydan istenen data, evrak ve diğer yükümlülüklerin tam ve içten olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların tatbik şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında ya da evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar deha) işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Tatbik tarihlerinde sırasında silahaltında bulunup, 20 Temmuz 2017 tarihinden önce terhis olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2’de örneği yer alan nitelik belgesi, doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak 17 Şubat 2017 tarihine kadar topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına APS veya PTT kargo ile gönderilecektir.

b. Silah altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

c. Sınava girecek silah altında yer alan erbaş ve erlere, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa duruşma evrakları teslim edilecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu beyanat edilecektir.

ç. Sınav tarihleri yayma iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği göre doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devamlı adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği kadar verilecektir.

d. Askerlik hizmeti aralıksız adaylara;

(1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve afiyet raporu işlemleri boyunca takvim izinlerine mahsuben izin verilecek, yeteri dek takvim izini olmayan silahaltındaki adaylar, imtihan aşamalarını başarı ile geçmelerini müteakip isterlerse; tahliye olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, tahliye belgesini takdim etmek koşuluyla hastaneye sevk alarak sağlık kurulu işlemlerini başlatabilecektir.

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar, 20 Ocak-17 Şubat 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet

adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru formu işlemleri sayfasına

ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem göre kabul edilen başvurular ön uygulama olarak kabul edilecektir.

UYARI!

İnternetten başvuru formu işlemleri 17 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan daha sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını bahis eden adayların, bir yargı bahis edebilmeleri için kullanim yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını bana kalırsa demeç etmeleri gerekmektedir.

b. Başvurular için herhangi bir rehber, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında başvuru formu vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere yanıt verilmeyecektir.

c. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formu formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, kaydedip çıktısını almaları ile kullanim merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip tüm işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri siklet talep etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve diğer kimlik bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

NOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön tatbik özelliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların esas tatbik işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için geldiklerinde” yapılacaktır.

ç. Bilirkişi Erbaş Alımı tatbik ve giriş koşullarını taşımadığı halde, kasıtlı olarak yanlış ve farklı bilgiler vermek suretiyle seçme sınavlarına katılanlar ya da giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, tüm aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

d. İnternet ortamında yapılan kullanim ardından başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Dilekçe Netice Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Dilekçe sonuçları 17 Şubat 2017 tarihinden sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta aracılığıyla yazılı herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

DIKKAT!

Atamalar planlanırken, adayların tercihleri göz önünde bulundurulmakla beraber, öncelikli olarak Sağlık Durumu Kurulu Raporlarına bakılarak İdarenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır.

5. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Sınavlara başvuru eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca göre yeteri dek aday çağrılacak olup, çağrılmayan adaylar ileri dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilecektir.

b. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin bildiri başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (Beytepe/Ankara);

(1) yazılı imtahan,

(2) Ön sıhhat muayenesi,

(3) Somut kabiliyet yeterlilik testi,

(4) Mülakat,

(5) Afiyet raporu / Emniyet soruşturması işlemleri, sınav/aşamalarından geçeceklerdir.

ç. Yazılı Sınav

(1) yazılı sınav Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 01 Mart 2017 tarihine değin sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara keza yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Yazılmış sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Kabiliyet vb.) konulardan her soru 10 puan edinmek üzere toplam 10 soru sorulacaktır.

(3) Yazılmış sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan bölge adaylar başarılı sayılarak öteki sınav aşamalarına katılacaklardır.

d. Ön Sıhhat Tetkik, Bedensel Yetenek Değerlendirme Testleri ve Görüşme

Adaylar benzer gün içerisinde ilk kez yazılı sınava alt tutulacak, başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayenelerinin yapılmasını müteakip, muayenesi olumlu sonuçlanan adaylar Maddi Kabiliyet Değer Biçme Testlerine gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte görüşme sınavına girecekleri, Fiziksel Kabiliyet Değerleme Testlerini geçmelerine müteakip kendilerine bildiri edilecektir.

(1) Ön Sıhhat Muayenesi

(a) Adayların (TABLO-I’de) yükseklik ve kilo standartları ile adayların genel somut kusurlarının olup olmadığı teftiş edilecektir. Koşulları uygun olanlar maddi kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sıhhat Tetkik ve Fiziksel Yetenek Değerlendirme Testlerine katılan adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında açıklanmış yükseklik ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, yükseklik-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fiziki yetenek değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel anatomik yapı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde pozitif miktarda çiçek bozukluğu, apse, bere ve yanık izleri, vücudunda vurma, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. afiyet kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Yetenek Değer Biçme Testleri (FKDT)

(a) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri Tablo-3′ te belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya adalet kazanacaktır.

(b) Adaylar tercih aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı imtahan ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Maddesel Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sıhhat itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine öbür bir imtihan tarihi tayin edilmeyecektir.

(ç) Bedensel Yetenek Değerleme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir afiyet sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık durumu sorununda yükümlülük adaylara ait olacaktır.

(3) Görüşme Sınavı

(a) Ön Afiyet Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değer Biçme Testlerinde başarılı olan adaylar, kendilerine bildiri edilecek tarihlerde Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacak olan görüşme sınavına alınacaklardır. Her namzet için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sıhhat Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın tavır yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, fazla yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

(c) Görüşme, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde

adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması olası olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu saptamak maksadıyla, görüşme kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(ç) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine beyanat edilecektir.

e. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, resim makinesi ve güya eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve imtihan merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

f. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞERLEME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri imtihan netice puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle ilk olarak idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.

UYARI!

Sınavlara müracaat eden adaylardan silahaltında olanların atamaları terhis tarihlerinden önce yapılmayacaktır.

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına tarafından sıralamak suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılı olarak getireceklerdir.

b. Adayların altında belirtilmiş belgeleri, beraberlerinde ve tamamen getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması tartma arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.

(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanına bulunacaktır.)

(2) Ön Kullanim Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 20 Temmuz 2017 tarihine dek terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirli esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Özellik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile olası tahliye tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen özellik belgeleri kabul edilmeyecektir. Tercih aşaması imtihan tarihleri, bölüştürme iznine eşit gelen adaylar, özellik belgelerini deneyimsiz eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının belli başlı sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(5) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışarıda bitirenler için İl Ulusal Eğitim Müdürlükleri kadar onaylanmış eşitlik belgesinin sureti.

(6) Lise Diploması:

(a) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

ya da,

(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan bütün bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(7) Askerlik hizmetini bitirenler için tahliye belgesinin sureti. (Belli Başlı sureti adayın yanına olacaktır.)

(8) Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların gerisinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır

(9) Varsa ehliyet, askeri sürücü ehliyeti, bonservis, galibiyet belgesi asılları ve fotokopileri, (Adaylardan ehliyet olanların mutlaka şoför belgelerinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)

(10) Bilirkişi Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait onaylı şehit ve gazi

belgesi.

(11) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Evraklar Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Bilirkişi Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır ya da hane abes bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, cadde numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişim yapılmayacaktır.)

(12) Sözleşmeli erbaş ve erlerden asgari üç sene tahsis yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlangıç süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu bildiren onaylı belgenin aslı.

8. SAĞLIK RAPORU VE EMNIYET SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, sevk edilecekleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “Komando Uzman Erbaş olur ya da Uzman Erbaş Olur” istikrarlı afiyet kurulu raporu almaları gerekmektedir.

b. Sıhhat kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, afiyet kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sıhhat raporunu 3 gün içinde Personel Temin Merkezi Komutanlığına kanımca getirerek uygulama yapması gereklidir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre emniyet soruşturması yaptırılacaktır.

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sınavlarda başarılı olan Bilirkişi Erbaş adaylarından emniyet soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden ödev ve eğitime bağlı tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak detaylı ilan yapılacaktır.

b. Hiç bir adaya, posta aracılığıyla yazılı herhangi bir belge ya da ağırlama yazısı gönderilmeyecek yayımlanan ilan beyanname özelliğinde olacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa zeka, kayıt kabul işlemleri sırasında

herhangi bir antre koşulunu taşımadığı tespit edilen veya yetkisiz doküman getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

10. TEMIN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve hatalı beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan namzet sorumludur.

b. Adayların, bilirkişi erbaş tatbik faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Korgeneral Şehit İsmail Selen Kışlası Personel Temin Merkezi Komutanlığı Bilirkişi Erbaş Kısmı 06100 İncek/Çankaya ANKARA’ dır.

Tel.: 312 464 48 36 312 464 86 60

2016/3 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ ETKINLIK TAKVİMİ

S.NO.

F A A L İ Y E T

TARİH

1

Başvuruların internet üzerinden alınması

20 Ocak-17 Şubat 2017

2

Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye yargı şampiyon adaylara ait ad listesinin www.iandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması

17-27 Şubat 2017

3

Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisinde yapılması

01 Mart 2017 tarihinden itibaren

4

Başarılı adayların Yetkili Hastanelere sevk edilerek sağlık durumu raporu aldırılması

En kısa sürede

5

Uzman Erbaş adaylarının atamalarının yapılması, tebligat ve eğitime tabi tutulmaları

En kısa sürede

*Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Durumu Muayene ve Bedensel Yetenek Değer Biçme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, imtihan tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili öteki hususlarda değişim yapma hakkına sahiptir. Imtihan faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değiştirme yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

11. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA VE SAHİL GÜVENLIK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Millet-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birincil kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-Lahza Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye(194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden BENLIK otobüsleri ile ulaşılabilir.

UYARI! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, tescil kabul vb. için gelen adaylar; yalnızca İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

TABLO1 ZIRVE- KİLO TABLOSU (minimum 164 cm. olacak)

Boy (cm)

Yük Daha Alçak Sınırı (kg)

Yük Üstteki Sınırı (kg)

164

51

72

165

52

72

166

52

72

167

53

73

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115

TABLO2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NITELIK BELGESİ (Yalnızca Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ

ALIŞILAGELMIŞ SOYADI :

BABA ALIŞILAGELMIŞ :

TAHSİLİ :

RÜTBESİ :

TERTİBİ :

SIRADAN TERHIS TARİHİ :………. /………. /

N İ T E L İ K L E R

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR

Bahşedilen

Notların

Ortalaması

Başkan

Subay

Üye

Astsb.

Üye

DİSİPLİN VE AHLAKI

1. Genel görünüm hitabe ve hareketi

2. Fena alışkanlıklara düşkün bulunmaması

3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması

4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati

5. Güvenilme ve Sadakati

HİZMET

VERİMİ

6. Zekası ve mantıklı düşünme yeteneği

7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı

8. Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme

9. Astlarını öğretme ve yetiştirme

10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.

ANEKDOT TOPLAMI

KANAAT

HEYET

PERSONELİNİN

İMZASI

BAYAĞI SOYADI

RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI

GÖREVİ

DÜZENLEME TARİHİ

‘nın Uzman

adaylığa kabulü uygundur/yerinde değildir.

O N A Y / /20

AÇIKLAMA

1. BU ÖZELLIK BELGESİ BILIRKIŞI ERBAŞ OLMAK ÜZERE BAŞVURU EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ J.GN.K.LIĞINA GÖNDERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM ANEKDOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR BÜTÜN SAYI VEYA 1/2 KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE BILIRKIŞI ÇAVUŞ/UZMAN ONBAŞI OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERILEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK ÖZELLIK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. BAHŞEDILEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL BÜTÜN NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR ONAYLANIR. VERILEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE ANSIZIN ARTI ISTEKLI OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESIR EDER VE SEÇİMDE ETKILI OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NITELIK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELIRLI PERSONELDİR.

TABLO-3

BEDENSEL YETENEK DEĞERLEME TESTİ STANDARTLARI

400 METRE KOŞU (15 PUAN)

DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN)

MEKİK (2 DK.) (5 PUAN)

BARFİSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN)

SÜRE

PUAN

CM

PUAN

BAŞTAN

PUAN

BITMIŞ

PUAN

79.SN.ÜZERİ

ELENİR

174 VE DAHA AZ

ELENİR

26 VE DAHA EKSIK

ELENİR

2 VE DAHA EKSIK

ELENİR

78 SN.

7

175182

2

2730

2

3

4

77 SN.

8

183190

3

3134

3

4

5

76 SN.

9

191196

4

3539

4

5

6

75 SN.

10

197+

5

40+

5

6

7

7473 SN.

11

7

8

7271 SN.

12

8

9

7069 SN.

13

9

10

68 SN.

14

67 SN.VE AŞAĞISI

15

* Bedeni yetenek ve mülakat sınavları için bütün anekdot (50) puandır. Bedeni kabiliyet sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Bedeni kabiliyet ve mülakat imtihan puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.

Bir önceki yazımız olan Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar Yeniden İstihdam Ediliyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ