$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar Yeniden İstihdam Ediliyor

Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar Yeniden İstihdam Ediliyor
  • 26.12.2016
  • 81 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN AYRILMIŞ PİLOTLARIN VE 1000 SAAT ÜZERİ PİLOT UÇUŞU OLAN SUBAYLARIN HER YERDE İSTİHDAMI

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; 29 Ekim 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari veya havayolu taşıma pilotu lisansı ile minimum 1000 saat pilot uçuşu olan subaylardan istekliler, uçuş için zorunlu şartları sağlamaları ve başvurularının yerinde görülmesi halinde ilgili Baskı Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile her tarafta subay nasbedilerek TSK’da pilot subay olarak görevlendirilebileceklerdir. Aranan niteliklere yerinde olan adayların başvuruları 24 Aralık 201606 Ocak 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDEN

AYRILMIŞ PİLOTLAR İLE

PİLOT LİSANSINA SAHİP DIĞER SINIF

SUBAYLARININ BITMIŞ İSTİHDAMI

BAŞVURU FORMU KILAVUZU

UYARI!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN UYGULAMA İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda bulunan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonradan yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve hak organları kararları ile Ulusal Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları zorunlu kıldığı takdirde değişken.

Bu şart, başvuru formu sahipleri için bir hak doğurmaz. Tatbik sahipleri bu durumu evvelden kabul etmiş sayılır. Bu ve sanki durumlarda izlenecek yol, Ulusal Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı göre belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

İÇİNDEKİLER

Sıra

No.

Başlık

Sayfa

No.

1.

Etkinlik Takvimi

3

2.

Başvuru Koşulları

3

3.

Giriş Koşulları

3

4.

Hukuki Düzenlemeler

4

5.

Dilekçe Şekli ve Tarihi

5

6.

Seçim Aşamaları

5

7.

Uyarılar

5

8.

Başvuru Örneği

6

9.

Irtibat Bilgileri

7

ETKINLIK TAKVİMİ (*)

Sıra

No.

Etkinlik Adı

Yeri

Tarihi

1.

Başvuruların Yapılması

Başvuru

24 Aralık 201606 Ocak 2017

2.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanı

Hv.K.K.lığı Telefon, e-posta

0913 Ocak 2017

3.

Sıhhat Muayenesi ve Fizyolojik Eğitim İşlemleri

Belirlenecek hastanelerde

1627 Ocak 2017

4.

Nihai Değerlendirme

Hv.K.K.lığı

30 Ocak03 Şubat 2017

5.

Nasıp İşlemleri

MSB.lığı

0610 Şubat 2017

6.

Ödev İşlemleri

İnternet

www.hvkk.tsk.tr

Nasıp İşlemleri tamamlandıktan daha sonra

* Müteakip dönemlerde yapılacak başvurular, Hv.K.K.lığının ihtiyaçlarına tarafından bu klavuzdaki esaslara uygun bir şekilde her tarafta değerlendirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını gizli tutar.

2. BAŞVU RU KOŞU LLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından bölünmüş pilotlar için 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına kadar 49 yaşını doldurmamış edinmek (01 Ocak 1968 ve sonradan doğanlar),

c. Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Hv.K.K.lığından bölünmüş öteki sınıf subaylar için ticari pilot lisansı ya da havayolu taşıma pilotu lisansına sahip olmak şartıyla en düşük toplam 1000 saat pilot uçuşuna sahip elde etmek,

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve duruşma kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ ilk kez elde etmek üzere bütün terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı ya da iltisakı bulunmamak.

3. GIRIŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak “Evraklar Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda yerinde bulunmak,

b. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış elde etmek ve herhangi bir kamu ya da özel kuruluşa karşısında hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

c. Cezaları askıya alınmış, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşısında işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, kötüleme, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan şahitlik, yalan yere ant, kabahat uydurma, cinsel hamle, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden mahrum etmek, fuhuş, gayri natürel mukarenet, haksız iflas gibi yüz kızartıcı veya itibar ve şeref kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir ya da üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve ayaklanma suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Suç Oluşturan Kanununun 148 inci maddesinde belirtilmiş suçlardan birisinden hükümlü olmamak,

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ ilk kez edinmek üzere bütün terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı ya da iltisakı bulunmamak,

d. Hv.K.K.lığı tarafından uygun görülecek hava arabulucu kategorilerine tarafından Sağlık Bakanlığınca muhakkak olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Durumu Kuruluşlarından alınacak, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde kayıtlı “Kategori-1 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-2 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir / Kategori-3 Hava Aracında Uçuşa Elverişlidir” kararlı afiyet raporlarından birine sahip almak. Kategori-4 Uçuş şartlarını sağlayan uçucular kabul edilmeyecektir.

e. Hv.K.K.lığından ayrılmış subaylardan pilot sınıfı dışındakiler, Ticari Pilot Lisansı veya Hava Yolu Taşıma Pilotu Lisansı ile pilot uçuş saatlerini gösteren belgelerin aslını ya da noter onaylı örneğini dilekçe dilekçelerine ekleyecektir.

ANEKDOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte açıklanmış esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen vakit içerisinde değişik nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ya da Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. YASAL DÜZENLEMELER:

a. Başvuru Formu yapacak pilotlara, Hv.K.K.lığı ve ilgili şirketler tarafından sağlanacak haklar Hv.K.K.lığı ile protokol yapan şirketler göre çalışanlarına duyurulacaktır.

b. Uçuş için gerekli şartları sağlayanlar, başvurularının uygun görülmesi halinde Hava Kuvvetleri Komutanının teklifi Milli Savunma Bakanının onayı ile bitmiş subay naspedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilir. Bunlar 2629 sayılı Kanun zarfında pilot kabul edilirler. Bunların dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, pilot subayların dışarda geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet süresinden sayılır.

c. Malüllük ve vefat hali hariç almak üzere minimum dört yıl devir yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil elde etmek üzere hiçbir hakkından yararlanamaz.

ç. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu zarfında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.

d. Aylıkları kesilenlerden dört yıl atama süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine kabul edilmez ve başkaca bir koşul aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır.

e. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıkların sona erdiği tarih yazılmış arzu tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına tarafından aylıkları her yerde bağlanır. Bu maddenin uygulanması sebebiyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

f. Bu madde kapsamındakiler göreve başladıkları tarihten itibaren dört sene boyunca 41’inci maddenin 1’inci fıkrasının (c) bendinde yer alan Yüksek Askeri Şüra kadar belirlenecek hizmet kadrosu fazlası albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.

g. Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve bitmiş başladıklarında bir defaya bile bile elde etmek üzere 38’inci maddede kayıtlı rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerin bulunduğu rütbelerin terfi işlemleri anında yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

5. KULLANIM ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular aşağı belirtilmiş dilekçe örneğine göre doldurularak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.

b. Ilk başvurular 24 Aralık 201606 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuru formu ile yapılacaktır. Müteakip dönemde de başvuru ile tatbik yapılabilecektir. Başvuruda yer alan adaylara, dilekçelerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. bu nedenle telefon, e-posta vb. bilgilerin içten, güncel ve ulaşılabilir olması ağırlık talep etmektedir. Ilave olarak ulaşılabilecek bir yakın bilgisinin verilmesi adayların faydasına olacaktır.

6. TERCIH AŞAMALARI:

a. Seçimler, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Son beş yıl içerisinde Hv.K.K.lığından ayrılmış pilotlar öncelikle tercih edilecektir.

b. Tercih faaliyeti aşağıdaki belirtilmiş aşamalardan oluşacaktır.

(1) Ön Değerlendirme : Hv.K.K.lığı göre oluşturulacak bir komite göre; adayın yaşı, safahatı, uçuş tecrübesi, geçmişte uçtuğu uçak ve helikopter tipleri, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine tarafından pilot ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilecektir. Yerinde görülen adaylar buharlaşan afiyet muayenesine sevk edilecektir.

(2) Uçucu Afiyet Muayenesi : Başvurusu yerinde görülenlere uçucu afiyet muayenesi (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde kayıtlı buharlaşan personelin sağlık yeteneklerine sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. Sıhhat muayenesini geçen personele Buharlaşan Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Bşk.lığı tarafından ilgili uçak tiplerine tarafından uygulamalı fizyolojik eğitim verilecektir.

(3) Evraklar Araştırması ve Emniyet Soruşturması: Adayların başvurusundan itibaren “Güvenlik soruşturması” işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Tescil Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği aktüel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde belirli olması büyük yük talep etmektedir. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta almak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunduğu tespit edilenler naspedilmiş olsa deha bütün haklarını kaybederler.

(4) Nihai Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Adayın muvazzaf subay olarak bitmiş istihdam edilmesine yönelik karar nihai değer biçme kurulu tarafından verilir. Müteakiben nasıp onaylama işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi tamamlandıktan sonra uçak tipine tarafından atama ve eğitim faaliyetleri icra edilecektir.

c. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya değin, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Hv.K.K.lığını bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

ç. Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri vasıtasıyla geri dönüş yapılacaktır.

7. UYARILAR:

Gerçeğe aykırı doküman verenler veya beyanda bulunanlar hakkında, Ulus Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

8. KULLANIM ÖRNEĞİ:

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

676 Sayılı Mucizevi Hal Zarfında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56’ncı Maddesi (Ek Geçici Madde 92) gereği tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak ödev olmak istiyorum.

Tarih

İMZA

Adı ve Soyadı :

Ayrıldığı Sınıfı ve Rütbesi :

Hv.K.K.lığı Sicil Numarası :

Hv.K.K.lığından Ayrıldığı Tarih :

Hv.K.K.lığından Ayrılma Sebebi :

Hv.K.K.lığındaki Uçak Tipleri ve Saatleri (Varsa) :

Hv.K.K.lığı Haricinde Uçak Tipleri ve Saatleri * :

Hangi Uçak Tipinde Atama Elde Etmek İstediği (3 Seçim) :

Istek Ettiği Atama Noktaları (3 Tercih) :

Dilekçede Belirtilmek İstenen Diğer Hususlar :

* Pilot haricindeki derslik subayları için Ticari Pilot Lisansı veya Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı ve Hv.K.K.lığı haricinde uçuş saatlerini gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

(Ulaşılabilecek adres, telefon ve e-posta)

ILETIŞIM BİLGİLERİ:

İnternet adresi

: http://www.hvkk.tsk.tr

Telefon

: 0(312) 414 3137 / 3275 / 3287 (Mesai saatleri içerisinde)

Posta Adresi

: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı

Bakanlıklar/ANKARA

Bir önceki yazımız olan Jandarma Genel Kom. Sivil Memur Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ