$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 02.02.2017
  • 38 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BILGIN İLANI

A) İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi uyarınca kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında bütün zamanlı 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALI!

MACAK PERSONEL

NVANLARI

ALI!

MACAK PERSONEL

NVANLARI

S

I

R

A

BÜTÜN ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN

ARANAN

ŞARTLAR

(EĞİTİM)

ALINACAK

SAYI

HİZMET

SINIFI

1

Mühendis (İnşaat)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

2

Harita Mühendisi

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

3

Alet Mühendisi

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

4

Mühendis (Elektrik- Elektronik)

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

THS

5

Maden Mühendisi

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

THS

6

Kent Planlayıcısı

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

7

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

8

İnşaat Teknikeri

Önlisans 2 Takvim Akademi Mezunu

1

THS

Toplam 11 Adet Bütün Zamanlı Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

B) ADAYDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

1- Türk Vatandaşı edinmek,

2- Öğrenim şartlarını taşımak, Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mühendislik fakültesinden ve teknikerlik yüksekokuldan mezun almak,

3- Ulus haklarından mahrum bulunmamak,

4- Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağı sayılan suçlar dıştan tecil edilmiş hükümler hariç elde etmek üzere, ağır hapis veya 6 aydan pozitif hapis ya da affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine aleyhinde işlenen suçlara zimmet, uzmanlaşma, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolambaçlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkek adayların askerliğiyle ilişiği bulunmamak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek ceset ve düşünce hastalığı ya da özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sıhhat raporu istenecektir.)

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Ihtiyarlık aylığı alıyor olmamak,

8- İl Özel İdaresinin görevli öteki personellerin egzersiz şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

9- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin tahsis alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize emrindeki 3 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince lüzum görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

9-Maliye Bakanlığı kadar belirlenen, Mahalli Idare Sözleşmeli Personel Vergi Tavanları limitleri zarfında, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek,

10- 2014 ve 2016 yılı KPSS puanı Mühendisler için (P3) 55 ile Tekniker için (P93) 55 ve üzeri olmak,

C) ÖZEL KOŞULLAR

1 -İlin Coğrafi yapısını anlamak, afiyet durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık durumu raporuyla belgelemek,

2- Şantiye şartlarında çalışmayı ve devir yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Mesleki meslek tecrübesine sahip elde etmek,

D) SINAV TAKVİMİ

1- Müracaatlar Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, birincil müracaatta istenen belgelerle birlikte elden yapılacaktır. İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan tüm adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Imtihan komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Imtihan sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması ya da başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava başvuru tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde kastetmek üzere müracaatta bulunmuş olanların daha önceki müracaatları geçerli değildir. 06/02/2017-10/02/2017 tarihler arasındaki müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarihten daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar idaremizin www.hakkariozelidare.gov.tr web adresinden yayınlanacaktır.

2- Adaylardan dilekçe ya da görev işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi meslek sözleşmeleri iptal edilerek hukuki operasyon yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Hakkari Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Başvuru eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Keza kazanan ve kazanamayan adaylar İdaremizin www.hakkariozelidare.gov.tr web sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecek olup, kişilere hem tebligat yapılmayacaktır.

4- Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

5- Giriş sınavı; sözlü/görüşme olarak tek aşamada yapılacaktır.

6- Sözlü/Mülakatta kurul Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) bütün puan üzerinden değerlendirilecektir.

7- En Az 70 (yetmiş) puan alan namzet başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

8- Her unvan için ayrı olarak puanlama yapılacaktır.

9- En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sipariş verme yapılacaktır.

10- S özlü/Mül akat değerl endirmeleri;

a) Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, açıklama yeteneği ve mantıklı düşünme gücü,

c) Liyakatı, temsilcilik kabiliyeti, davranış ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

E) BIRINCIL MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1- Diploma Fotokopisi

2- Ikâmetgâh Yeri Beyanı,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4- Iş Talep Formu Ek-1 ((Dilekçe yerinden veya www.hakkariozelidare.gov.tr internet adresinden tedarik edilecektir.)

5- 2 Adet vesikalık resim

6- 2014 veya 2016 KPSS Netice Belgesi

F) SINAV TAKVİMİ

Kullanım Yeri :Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müracaat Başlangıç Tarihi :06/02/2017 Saat 08:00 Başvuru Bitiş Tarihi :10/02/2017 Saat 17:00

Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi :13/02/2017

Sözlü/Görüşme Sınav Yeri :Hakkari İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu

Sözlü/Görüşme Sınav Tarihi ve Saati :15/02/2017 Çarşamba Saat 09:30

1- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve duyuru panosunda asılarak bildiri edilecektir.

3- Sözlü/Görüşme sıralaması komisyonca belirlenecektir.

4- Sözlü sınava katılmaya adalet kazanan adaylar Hakkari İl Özel İdaresi Meclis görüşme salonunda 15/02/2017 Çarşamba günü saat 09:30′ da yapılacak olan sözlü/görüşme sınavına ast tutulacaklardır.

5- Imtihan sonuçları 17/02/2017 Cuma günü açıklanacaktır. Sözlü imtihan sonucu İl Özel İdaresi Bildiri Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir.Bu ilanlar kazananlar ya da kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara keza tebligat yapılmayacaktır.

6- Sözlü sınavda her bir branş için galibiyet sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1′ er adet yerine geçen kimse namzet belirlenecektir. Değiştirme adayın geçerlilik süresi, imtihan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 sene dır.

7- Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2017 yıllık yılı içerisinde olacağından, başlangıç yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G) SINAV SONUNDA ŞAMPIYON ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı AdliSicil Belgesi,

2- Resmi Sağlık Durumu Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık durumu kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının aslı ya da noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik ilişiği yoktur belgesi,

5- 6 Adet resim,

6- Mesken yeri belgesi

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

ILAVE-I

IŞ TALEP FORMU

Kurumu:

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. Kimlik Numarası:

4.5×6 Resim

Adı:

Soyadı:

Cinsiyeti:

Erkek ? Kadın ?

Baba Adı:

Anne Adı:

Nüfusa açıklanmış olduğu İl:

İlçe:

Semt-Köy:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Cilt No:

Aile Sıra No:

Sıra No:

Verildiği Yer:

Veriliş Nedeni:

Veriliş Tarihi:

Kayıt No:

Nüfus Cüzdanı Çabuk No:

Askerlik hizmeti yapıldı mı? Evet ? Hayır ?

Yapıldıysa şekli:

Yd. Sb. ? Kısa Dön. ? Er ?

Yapılmadıysa sebebi:

Tecilli ? Alınmadı ?

Zoraki hizmeti var mı? Evet ? Hayır ?

Varsa sorumlu bulunulan kurum:

Sebebi ve süresi:

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alındı mı? Evet ? Hayır ?

Kredi alındıysa tutarı ve süresi:

Sabıka kaydı var mı?

Var ? Değil ?

Mahkümiyeti var mı?

Var ? Yok ?

Mahkümiyeti varsa süresi (Sene, Ay, Gün): Sonucu:

Ertelendi ? Affedildi ?

Seçenek yaptırımlara çevrildi ?

En son bitirilen öğrenimin

Türü: Okul adı:

Bölümü: Derecesi:

Süresi: Mezuniyet tarihi:

Özür Grubu

1. İşitme ve/veya Dil ve Hitabe ?

2. Görme ?

3. Ortopedik ?

4. Zihinsel ?

5. Öteki (Belirtiniz) ? (………………………………………………………………………………………. )

Özür Durumuna Göre Tüm Ceset Fonksiyon Kaybı Oranı (Özür Oranı): % ….

Refakatçi gerekip gerekmediği Evet ? Hayır ?

Tam Zamanlı Sözleşmeli Kastetmek Üzere Istek Edilen Unvan

Unvan ile İlgili Eğitim ve Nitelikler

Adres :

Telefon : E-Posta :

Formu inceleyenin Adı Soyadı : Unvanı : Tarih ve İmza :

Bu Meslek Talep Formunu gerçeğe uygun bir şekilde

doldurdum……. /…./20…

İmza

AÇIKLAMALAR

1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2- Cevaplar seçme kutularına (X) belirlemek suretiyle belirtilecektir.

3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4- Gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu saptama edilenler hakkında Türk Canice Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5- Meslek Talep Formuna (4,5×6) ebadında bir adet fotoğraf ve özürlü afiyet kurulu raporunun fotokopisi haricen hiçbir doküman eklenmeyecektir.

6- Meslek Talep Formunda gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu saptama edilenlerin, kazanmış zeka olsalar sınavları geçersiz sayılarak iş sözleşmeleri yapılmayacak, yapılmış olanlarınki ise iptal edilecektir.

Bir önceki yazımız olan Lübliyana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ