$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Teknisyeni Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Teknisyeni Alım İlanı
  • 30.12.2016
  • 58 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK KADROLU PERSONEL

(ELEKTRİK TEKNİSYENİ) BILGIN İLANI

(201610. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışarıda Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Elektrik Teknisyeni) alımı yapılacaktır. Imtihan Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna kadar alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri ILAVE-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara tayin onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılmış tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları görünürde adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Data Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/ya da uygulamalı sınava girmeye yargı kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksama görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, her tarafta imzalayacaklardır. (Uygulama formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, açıklama edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumluluk sahibi olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak sadece 2016 yılında yapılan KPSS-P94 puanı başlıca alınacaktır.

e) Imtihan komisyonu, değer biçme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/ya da uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya adalet şampiyon adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Açık Havada Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne tarafından minimum 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Açık Havada Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde kayıtlı şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilmiş öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Afiyet Yönetmeliğinde açıklanmış sıhhat şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya yargı kazanan adaylardan istenilecek)

d. Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu edinmek, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya yargı şampiyon adaylardan istenilecek)

e. Güvenlik Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/ya da uygulamalı sınavda başarılı

olmak.

3) TATBIK YERİ VE SEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava yeralma amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık resim,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının takdim edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan daha sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) KPSS Sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne kişisel olarak başvuracaklardır.

Başvurular 16/01/201720/01/2017 tarihleri aralarında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN SEKLİ, TARİHİ. YERİ VE KONULARI

2016 yılı KPSS-P94 puanına tarafından yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan açılmak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı dek namzet sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/ya da uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek uygulama sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, kayıtlı şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/ya da uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki data ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, açıklama etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel kabiliyet ve genel kültürü,

ç) Tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESIN BASARI LİSTESİ

a) Belirli galibiyet listesi, sözlü ve/ya da uygulamalı sınavdan daha sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2016 yılı KPSS-P94) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşdeğer olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üstteki sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Hem yerine koyma namzet belirlenmeyecektir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına uygulama ile uygulamak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından azami on gün içinde sadece maddesel hata bakımından incelenir ve netice adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, belirlenmiş başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık durumu kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Ödev şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları daha sonra tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

ILAN OLUNUR.

ILAVE-1

GÜVENLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

ADAYLARDA ARANILACAK NITELIK/KOŞULLAR

Alım Türü

Unvanı

Sınıfı

Alınacak Bölüm

Birim

Sayı

Top.

Sayı

Cinsiyet

KPSS Puan Türü

Öğrenim Durumu

Y ılı ve

Taban Puanı

BATMAN

1

BİTLİS

1

DİYARBAKIR

3

Elektrik,

Elektrik-Elektronik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrikçilik,

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ortaöğretim alanlarından birinden mezun olmak.

657 sayılı DMK 4-A md.

Elektrik

Teknisyeni

(Kadrolu)

Teknik Hizmetleri

ERZİNCAN

1

15

E/K

KPSS-2016

Sınıfı

HAKKARİ

3

P94-70

RİZE

2

ŞIRNAK

3

TUNCELİ

1

Bir önceki yazımız olan Emniyet Genel Müd. Sihhı Tesisat Teknisyeni Alım İlanı 2017 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ