$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Pilot Alım İlanı

Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
  • 20.01.2017
  • 57 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI

(20171. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Imtihan Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 2 (iki) Uçak Pilotu alınacaktır.

b) Adaylara tayin onayları hariç yapılacak bütün tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda uygulama şartlarını taşımadıkları görünürde adayların işlemleri iptal edilecektir.

d) İşlemler başvurulan İl Güvenlik Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine tescil edilecek olup adaya “Başvuru” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/ya da uygulamalı sınava girmeye adalet kazanan adaylar imzaladıkları bu “Kullanım” nu ve EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda terslik görmesi halinde görevli personele düzelttirip, bitmiş imzalayacaklardır. (Dilekçe formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, demeç edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ya da kontrat dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe millet kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde açıklanmış şartları taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ILAVE-1’de kayıtlı şartları taşımak,

3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda varisi olmak,

5. Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması sonuçları olumlu elde etmek. (Yapılacak sözlü/uygulamalı imtihan sonucu başarılı olan ve Güvenlik Teşkilatına atanmaya hak şampiyon adaylardan istenilecek)

3) TATBIK YERİ VE SEKLİ:

Adaylar;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık resim,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının takdim edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan daha sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Pilotluk Lisansı belgesi,

e) EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası uygulama yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya adalet kazanan adaylar gelirken yanına getirecektir.)

f) Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili bireysel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların uygulama yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/ya da dilekçe sınava gelirken namzet yanına getirecektir. Ayrıca şampiyon adaylardan bu belgelerin asılları ya da aslı gibidir onayları istenecektir.) ile birlikte bulundukları illerin İl Güvenlik Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.

Başvurular 06/02/201710/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/YA DA UYGULAMALI SINAVIN SEKLİ, TARİHİ. YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilmiş şartları taşıyanlar, sözlü ve/ya da uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye adalet kazananların, sınav yerleri ve tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde bildiri edilecektir.

Sözlü ve/ya da uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, mantıklı düşünme gücü,

c) Genel kabiliyet ve genel kültürü,

ç) Tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) EMIN BASARI LİSTESİ

a) Emin galibiyet listesinin oluşturulmasında adaylar, sözlü ve/ya da uygulamalı sınavda aldıkları puana kadar en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Devir yapılacak kadro sayısı kadar asıl namzet listesi belirlenecektir. Ayrıca, belli başlı namzet sayısı kadar protez namzet da belirlenebilecektir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara bildiri tarihinden itibaren yedi gün içinde Güvenlik Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmek suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece fiziki kusur bakımından incelenerek sonuç adaya yazılmış olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, belirlenmiş galibiyet listesindeki sıraya tarafından yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sıhhat şartlarını Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1’deki ve JAR FCL-3’deki ticari pilot şartlarına yerinde olması ile emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırmalarının sonucunun olumlu olmasına müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Görev şartlarını taşımayanlar ile tahsis şartlarını taşımadıkları sonra tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Yerine Koyma aday belirlenmesi durumunda, süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri takdim etmeyen adayların yerine protez adaylar sırası ile çağrılacaktır.

NOT: Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

ILAN OLUNUR.

EK-1

GÜVENLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ UÇAK PİLOTU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

Alım

Türü

Unvanı

Alınacak

Bölüm

Top.

Rakam

ADAYLARDA ARANILACAK NITELIK/ŞARTLAR

Cinsiyet

Genel Şartlar

Teknik Özellikler

Afiyet Şartları

657 sayılı DMK 4-B md.

Pilot

( S özleşmeli)

Havacılık

Dairesi

Başkanlığı

2

E/K

Pilot Lisansına Sahip Edinmek.

Pilot olarak en az 500 saat çift motor değişmez kanat uçuşu bulunmak.Tercihen

Beechcraft King Air B350 veya Cessna Citation XLS tip intibakı bulunmak

Sıhhat şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1′ deki ve JAR FCL-3′ deki ticari pilot şartlarına uygun düşmek. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık durumu kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile tedarik edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye yargı kazanan adaylar sınava gelirken yanına getirmesi gerekmektedir.)

OLAĞAN SOYADI

DOĞUM TARİHİ

KULLANDIĞI HAVA ARACI TİPLERİ

LİSANS(LAR)

BIRINCIL UÇUŞA BAŞ. TAR.

UÇUŞ OKULU ÇIK. TAR.

SON UÇUŞ TARİHİ

TETKIK TAR.

UÇUŞ YILI

2016 YILINA AİT UÇUŞ BİLGİLERİ

TİPİ

ÖĞRETMEN

PİLOT UÇUŞ TİPİ

BU YIL TOPLAM

BU YIL

GENEL

SİMÜLATÖR

VFR

IFR

GECE

TOPLAM

TOPLAM UÇUŞ BİLGİLERİ

PİLOT UÇUŞ TİPİ

NAKLEDEN

BU YIL TOP.

GEN. TOP.

TİPİ

Seyrüsefer

1.Pilot

2.Pilot

VFR

IFR

GECE

NAKLEDEN

BU YIL TOP.

GEN. TOP.

IRTIBAT BİLGİLERİ :

ALDIĞI EGİTİM/GÖRDUGU KURSLAR : UÇUŞ OKULU:

ÇALIŞTIĞI BİRİMLER :

DIĞER BİLGİLER :

Yukarıdaki bilgilerin bana ait ve dürüst olduğunu vaat ederim. Huysuz durumda oluşabilecek bütün yasal ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul e de rim.

Bir önceki yazımız olan Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ