$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 01.12.2016
  • 71 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına kadar istihdam edilmek ve giderleri (001 özellik kodu özel bütçeden, 002 nitelik kodu döner sermaye gelirlerinden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ilave 2’nci maddenin (b) fıkrasına kadar KPSS (B) grubu puan sıralaması gücüne gitmek suretiyle aşağıda belirtilmiş pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖZELLIK

KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

001

Hemşire

1 (bir)

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun elde etmek, Üniversite Hastanelerinin Yürek Damar Cerrahisi ve Hissizlik Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış elde etmek, Ilk Asistan Belgesine sahip almak.

002

Hemşire

1 (bir)

Sıhhat Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun almak, Üniversite Hastanelerinin Kemoterapi birimi ile Bronkoskopi biriminde çalışma deneyimli edinmek.

GENEL KOŞULLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilmiş özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilmiş aşağıdaki genel koşullar aranır:

a) T.C. Vatandaşı elde etmek.

b) Halk haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Canice Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış ya da protez sınıfa geçirilmiş edinmek.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına engel olabilecek ceset veya us hastalığı bulunmamak.

f) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda asil adayların emniyet soruşturması ve evraklar araştırması sonucuna müteakip sözleşmeleri imzalanacaktır.

2- Ortaöğretim düzeyinde en son yapılan geçerli KPSS sınavına girmiş almak. (Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Emniyet Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine tutarsız hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya anlaşma dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek yanlı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

DILEKÇE ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (www.cbu.edu.tr) tedarik edilerek doldurulacak uygulama ve istenilen belgeler ile birlikte (noter onaylı veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına bizzat başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birdenbire artı nitelik kodlu unvana kullanim yapıldığı takdirde her iki başvuru formu da geçersiz sayılacaktır. Uygulama ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da yetkisiz belge verdiği sonra tespit edilenler ile istenilen belgeleri takdim etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa deha iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal operasyon yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya yargı kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman uygulama bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) çalışma günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden bildiri edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı değin yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yerine geçen kimse kazananlardan sırasıyla atama yapılacaktır. Bu bildiri bildiri mahiyetinde olacağından, hem tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan dilekçe doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde tecrübe şartı aranan pozisyona başvuracakların en düşük istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-tasdikli devlete ait doküman.)

5- Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

Irtibat Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Bir önceki yazımız olan Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ