$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 16.12.2016
  • 65 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL BILGIN İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına kadar istihdam edilmek ve giderleri döner sermayeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değiştirme Yapılmasına Dair Esaslarda bulunan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına tarafından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağı belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖZELLIK

KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

001

Biyolog

1 (bir)

Üniversitelerin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu almak, en az 10 (on) yıllık ÜYTE (Üremeye Tezgâhtar Tedavi Yöntemleri) Sertifikası sahibi elde etmek ve en az 2 (iki) yıl ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri) Laboratuvar Sorumluluğu yapmış elde etmek.

002

Hemşire

1 (bir)

Afiyet Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, Üniversite Hastanelerinin Pediatri Servislerinde asgari 1 (bir) yıl ve Diyaliz Biriminde en düşük 1 (bir) sene alıştırma deneyimine sahip olmak, İlkyardımcı belgesine sahip edinmek.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirli özel koşullar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilmiş aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı elde etmek.

b) Millet haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Cinayet Kanununun 53 üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha artı süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikap, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma veya kaçakçılık suçlarından hükümlü olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut askıya alınmış ya da protez sınıfa geçirilmiş edinmek.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri gizli kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına engel olabilecek cisim ya da akıl hastalığı bulunmamak.

f) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda asil adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşmeleri imzalanacaktır.

2- KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor elde etmek.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya anlaşma dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine dek) Üniversitemiz web sayfasından (www.cbu.edu.tr) tedarik edilerek doldurulacak kullanım ve istenilen belgeler ile birlikte (noter onaylı veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kanımca kullanim yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek dilekçe yapacaklardır. Pat Diye artı özellik kodlu unvana başvuru formu yapıldığı takdirde her iki uygulama da geçersiz sayılacaktır. Başvuru Formu ve işlemler esnasında gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu ya da yetersiz doküman verdiği sonra saptama edilenler ile istenilen belgeleri takdim etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa zeka iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların ad listeleri, işe başlamaları için gerekli arşiv ile evrakların teslim edileceği yer ve süre başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden bildiri edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı değin yerine geçen kimse namzet belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı saptama edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla koyma yapılacaktır. Bu bildiri beyanname mahiyetinde olacağından, hem tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan dilekçe doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi veya tasdikli sureti)

3- KPSS (B) grubu imtihan sonuç belgesinin internet çıktısı.

4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en düşük istenilen zaman değin, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları veya daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi doküman.)

5- Aranan niteliklerde istenen öteki belgeler.(aslı görülmek kaydıyla fotokopisi veya tasdikli sureti)

Irtibat Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Bir önceki yazımız olan ÇSGB Sözleşmeli Danışma Görevlisi Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ