$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 13.02.2017
  • 25 kez okundu
Arkadaşlarınızla PaylaşınShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BILGIN İLANI

1- SINAVIN MAKSAT VE KAPSAMI:

1.1) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi uyarınca kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

SIRA

NO

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN

ARANAN ŞARTLAR (EĞİTİM)

ALINACAK

SAYI

1

İnşaat Mühendisi

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

3

2

Harita Mühendisi

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

3

Orman Mühendisi

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

4

Elektrik Mühendisi

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

5

Ziraat Mühendisi

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

6

Kent ve Alan Tasarlama

Lisans 4 Takvim Fakülte Mezunu

1

7

İnşaat Teknikeri

Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu

5

8

Cihaz Teknikeri

Önlisans 2 Takvim Yüksekokul Mezunu

2

9

Elektrik Teknikeri

Önlisans 2 Takvim Yüksekokul Mezunu

1

10

Oto Elektrik Teknikeri

Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu

1

11

Bilgisayar Programcısı

Önlisans 2 Yıllık Akademi Mezunu

1

1.2) Antre Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür bilgileri, tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, anlama, açıklama ve temsil kabiliyeti, mantıklı düşünme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar görüşme/sözlü sınavına çağırılacaktır. Imtihan Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Imtihan tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru formu veya görev işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu saptama edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar zeka iptal edilir. Bu kişiler hiçbir yargı talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Cinayet Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2- SINAV İÇİN KULLANIM ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde kayıtlı şartları taşımak.

2.2) Üniversitelerin “ÜNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun elde etmek, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) göre yapılan Millet Personel Seçme Sınavının KPSS -B grubu KPSSP3 puan tarzında en az 50 (Elli) puan almış edinmek,

2.4) Mühendis, Tekniker ve Bilgisayar Programcılığı alımları için;

Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun edinmek.

Tekniker ve Bilgisayar Programcısı alımları: Önlisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2.5) Adaylar tek unvan için başvuru hakkına sahiptirler,

2.6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

2.7) Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış elde etmek,

2.8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek afiyet sorunları bulunmamak.

2.9) Türk Canice Kanununun 53 üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; mahsus işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2.10) Güvenlik soruşturması ve/ya da evraklar araştırma yapılacak olup, emniyet araştırması sonucu olumlu çıkmayan namzet sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.

2.11) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin tayin alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize tabi 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince lüzum görülmesi halinde çalışmayı kabul ve vaat etmek,

2.12) Son 3 aydır Bolu’da ikamet ediyor edinmek, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

3- ÖZEL KOŞULLAR

3.1) İNŞAAT MÜHENDİSİ:

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK göre onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezunu elde etmek.

2) Üretim işleri ile ilgili metraj ve buluş hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, gerekli olup,

Hem;

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa baskın elde etmek,

4) Statik proje hazırlayabilmek,

5) Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) minimum birini iyi derecede göstermek,

3.2) HARİTA MÜHENDİSİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK göre onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Harita Mühendisliği(Jeodozi ve Fotogrametri Mühendisliği)” bölümünden lisans seviyesinde mezunu almak.

2) GPS kullanabilmek.

Zorunlu olup,

Keza;

3) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa etken elde etmek.

4) Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda data sahibi edinmek.

5) Mesleki konularla alaka bilgisayar program dillerinden (Nedcad ya da Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) asgari birini iyi derecede uygulamak,

3.3) ORMAN MÜHENDİSİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK kadar onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Orman Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu almak.

2) 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuatlarına dominant almak.

3) Orman geçiş izinleri, ruhsat ve öteki müsade mevzuatlarına egemen almak.

4) Orman alanlarında zorunlu Proje ve Revize işlerini yapabiliyor olmak, seçim nedeni olacaktır.

3.4) ELEKTRİK MÜHENDİSİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK göre onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu almak.

2) Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları edebilmek, istihkak hazırlayabilmek, zorunlu olup,

3) Mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak,

Keza;

4) 4734 sayılı Halk İhale Kanununa baskın edinmek,

3.5) ZİRAAT MÜHENDİSİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK kadar onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Ziraat Mühendisliği ” bölümünün “Tarımsal Yapılar ve Sulandırma Bölümü(bu birim ile denkliği kabul edilen)” lisans seviyesinde mezunu elde etmek.

2) Alıştırma alanlarında zorunlu Proje ve Revize işlerini yapabiliyor edinmek, tercih nedeni olacaktır.

3.6) ŞEHIR VE BÖLGE PLANLAMACISI:

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin “Kent Planlayıcısı ” bölümünden lisans seviyesinde mezunu edinmek.

2) Kent Planlama iş alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik tasarlama çalışmalarında ödev almış olması seçim edilir.

3.7) İNŞAAT TEKNİKERİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknikeri kazandıran ‘Teknik Programlar” bölümünden mezun edinmek.

2) Mesleki meslek tecrübesine sahip almak

3.8) ALET TEKNİKERİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK kadar onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Cihaz Teknikeri kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun edinmek.

2) Mesleki meslek tecrübesine sahip elde etmek.

3.9) ELEKTRİK TEKNİKERİ:

1) Türkiye’deki ya da denkliği YÖK göre onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Iş Yüksekokulları Elektrik Teknikeri kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun edinmek.

2) Mesleki iş tecrübesine sahip almak.

3.10) OTO ELEKTRİK TEKNİKERİ:

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK göre onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Oto Elektrik-Elektronik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun elde etmek.

2) Mesleki meslek tecrübesine sahip edinmek.

3.11) BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ:

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK kadar onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Iş Yüksekokulları Bilgisayar Programcılığı unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümünden mezun elde etmek.

2) Mesleki meslek tecrübesine sahip almak.

3-TATBIK ŞEKLİ:

3.1) Adayların 01/03/201710/03/2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri meslek talep formu, KPSSP3 netice belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, mesken yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Yurttaşlık No’su olan), kısa özgeçmişini

anlatan doküman ile birlikte II Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat

başvuru etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

3.2) Meslek Istek Formunu eksik dolduran yada yetersiz doküman ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- SÖZLÜ SINAV:

4.1) Sözlü / mülakat sınavı 20-24/03/2017 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Encümen Buluşma Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.

4.2) Antre sınavı; sözlü/görüşme olarak tek aşamada yapılacaktır.

4.3) Sözlü/Mülakatta komite Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir.

4.4) Puanlama 100 bütün puan üzerinden değerlendirilecek olup, minimum 70 (yetmiş) puan alan namzet başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

4.5) Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

4.6) En yüksek puanı alan adaydan başlatmak üzere atama yapılacaktır.

4.7) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

a) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Koyma Merkezi(ÖSYM) göre yapılan KPS. Sınavının KPSS-B grubu KPSSP3 puan türünün % 30′ u

b) Mesleğe(unvan) ilişkin veri düzeyinin %30’u,

e) Adayların mesleki, genel kültür, tutum ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, kabiliyet, kavrayış, açıklama ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel yöneticilik çalışmaları hakkındaki bilgilerinin % 40′ ı,

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4.8) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 çalışma günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr internet adresinden duyuru edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara keza tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Bütün Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sıhhat Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu diplomasının aslı ya da noter onaylı sureti

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı ya da tasdikli sureti

5- Nüfus Tescil Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş resim

7- Ikâmetgâh yeri belgesi

İ İanen duyurulur.

T.C.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

IŞ ISTEK FORMU

Adı ve Soyadı :

Doğum Tarihi ve Yeri(gün, ay, yıl):

Tabiyeti :

T.C. Kimlik No :

Babasının Adı, Mesleği ve Adresi:

Annesinin Adı (varsa mesleği) :

Medeni Hali (Evli iseniz eşinizin Adı, Doğum Yeri, Tarihi):

Hakkınızda Adli Kovuşturma Yapılıp Yapılmadığı;

Adli makamlar kadar verilmiş bir cezanız bulunup, bulunmadığı(Tecil Edilmiş olsa dahi belirtiniz)

Nüfus Kaydının Bulunduğu Yer:

İli: İlçesi: Mahalle ve Köyü: Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No:

Askerlik Şubeniz :

Bitirdiğiniz Lisenin Adı :

Tahsiliniz

Yüksek Okul Ya Da Fakülte :

Bildiğiniz Yabancı Diller :

Gireceğiniz Imtihan :

Evvelce Çalıştığınız Yerler:

a)

b)

a)

İkamet Adresiniz, Telefon:

Iş adresiniz. Telefon:

Hakkınızda bilgi olmak üzere referans olarak başvurabilecek Kişiler ve adresleri, telefonları (En Az üç birey)

a)

b)

£)

Yukarıdaki beyanlarımın gerçeğe uygun ve içten olduğunu tasdik ederim.

Tarih İmza

Kendi el yazınız ile kısa özgeçmişiniz:

NOT:

1. Bu form, Bolu İl Özel İdaresinde açdacak sınavlara yeralma/personel alımına başvurmak isteyen adaylarca doldurulmak üzere düzenlenmiştir.

2. Formun eksiksiz ve içten olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Formda bahşedilen bilgilerin yetkisiz ya da yanlış olması halinde idare, tahsis yapmamak yetkisini saklı tutar.

Bir önceki yazımız olan ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

TAVSİYE HABERLER

Etiketler: / / / /

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hoş Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin altında kayıtlı birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personel ilanı
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ANTRE SINAVI İLANI Başkanlık tam zamanlı olarak Bilgi Operasyon...
Karayolları İşçi Alım İlanı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE SÜRESİ KAYITLI OLMAYAN SÜREKLI IŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; DÜZ EMEKÇI POZİSYONUNDA...
Hacettepe Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Yüksek Lisans ve doktora program ilanı Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Afiyet Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Ilan Linki ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ELDİVAN...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Formu Tarihi Duyuru Linki ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ